Yeremya 5

5
Yeruşalim'in Günahı
1“Yeruşalim sokaklarında dolaşın,
Çevrenize bakıp düşünün,
Kent meydanlarını araştırın.
Eğer adil davranan,
Gerçeği arayan bir kişi bulursanız,
Bu kenti bağışlayacağım.
2‘RAB'bin varlığı hakkı için’ deseler de,
Aslında yalan yere ant içiyorlar.”
3Ya RAB, gözlerin gerçeği arıyor.
Onları vurdun, ama incinmediler,
Onları yiyip bitirdin,
Ama yola gelmeyi reddettiler.
Yüzlerini kayadan çok sertleştirdiler,
Geri dönmek istemediler.
4“Bunlar sadece yoksul kişiler,
Akılsızlar” dedim,
“Çünkü RAB'bin yolunu,
Tanrıları'nın buyruklarını bilmiyorlar.
5Büyüklere gidip onlarla konuşayım.
RAB'bin yolunu,
Tanrıları'nın buyruklarını bilirler kuşkusuz.”
Gelgelelim onlar da boyunduruğu kırmış,
Bağları koparmıştı.
6Bu yüzden ormandan bir aslan çıkıp onlara saldıracak,
Çölden gelen bir kurt onları parça parça edecek,
Bir pars kentlerinin önünde pusu kuracak,
Oradan çıkan herkes parçalanacak.
Çünkü isyanları çok,
Döneklikleri sayısızdır.
7“Yaptıklarından ötürü neden bağışlayayım seni?
Çocukların beni terk etti,
Tanrı olmayan ilahların adıyla ant içtiler.
Onları doyurduğumda zina ettiler,
Fahişelerin evlerine doluştular.
8Şehvet düşkünü, besili aygırlar!
Her biri komşusunun karısına kişniyor.
9Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı?” diyor RAB,
“Böyle bir ulustan öcümü almayayım mı?
10“Bağlarını dolaşıp
Asmalarını kesin,
Ama büsbütün yok etmeyin.
Dallarını koparıp atın,
Çünkü onlar RAB'be ait değil.
11İsrail ve Yahuda halkı
Bana sürekli ihanet etti” diyor RAB.
12RAB için yalan söyleyerek,
“O bir şey yapmaz.
Felaket bize uğramayacak,
Kılıç da kıtlık da görmeyeceğiz” dediler.
13Peygamberler lafebesidir,
Tanrı'nın sözü onlarda değil.
Onlara böyle yapılacak.
14Bu yüzden, Her Şeye Egemen RAB Tanrı diyor ki,
“Madem böyle şeyler konuşuyorsunuz,
Ben de sözümü ağzınıza ateş,
Bu halkı da odun edeceğim;
Ateş onları yakıp yok edecek.
15Ey İsrail halkı,
Uzaktan gelecek bir ulusu
Üzerinize saldırtacağım” diyor RAB,
“Köklü, eski bir ulus;
Sen onların dilini bilmez,
Ne dediklerini anlamazsın.
16Oklarının kılıfı açık bir mezar gibidir,
Hepsi birer yiğittir.
17Ürününü, yiyeceklerini tüketecek,
Oğullarını, kızlarını öldürecekler;
Davarlarını, sığırlarını,
Asmalarının, incir ağaçlarının meyvesini yiyecek,
Güvendiğin surlu kentlerini
Kılıçla yerle bir edecekler.
18“Ama o günlerde bile sizi büsbütün yok etmeyeceğim” diyor RAB. 19“ ‘Tanrımız RAB neden bize bütün bunları yaptı?’ diye sorduklarında, şöyle yanıtlayacaksın: ‘Beni nasıl bıraktınız, ülkenizde yabancı ilahlara nasıl kulluk ettinizse, siz de kendinize ait olmayan bir ülkede yabancılara öyle kulluk edeceksiniz.’
20“Yakup soyuna bildirin,
Yahuda halkına duyurun:
21 Ey gözleri olan ama görmeyen,
Kulakları olan ama işitmeyen,
Sağduyudan yoksun akılsız halk,
Şunu dinle:
22 Benden korkman gerekmez mi?” diyor RAB,
“Huzurumda titremen gerekmez mi?
Ben ki, sonsuza dek geçerli bir kuralla
Denize sınır olarak kumu koydum.
Deniz sınırı geçemez;
Dalgalar kabarsa da üstün gelemez,
Kükrese de sınırı aşamaz.
23Ama bu halkın yüreği asi ve inatçı.
Sapmışlar, kendi yollarına gitmişler.
24İçlerinden,
‘İlk ve son yağmurları zamanında yağdıran,
Belli ürün biçme haftalarını bizim için koruyan
Tanrımız RAB'den korkalım’ demiyorlar.
25Bunları uzaklaştıran suçlarınızdı,
Bu iyilikten sizi yoksun bırakan günahlarınızdı.
26“Halkım arasında kötü kişiler var.
Kuş avlamak için pusuya yatanlar gibi
Tuzak kuruyor, insan yakalıyorlar.
27Kuş dolu bir kafes nasılsa,
Onların evleri de hileyle dolu.
Bu sayede güçlenip zengin oldular,
28Semirip parladılar,
Yaptıkları kötülüklerle sınırı aştılar.
Kazanabilecekleri halde öksüzün davasına bakmıyor,
Yoksulun hakkını savunmuyorlar.
29Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı?” diyor RAB,
“Böyle bir ulustan öcümü almayayım mı?
30“Ülkede korkunç, dehşet verici bir şey oldu:
31Peygamberler yalan peygamberlik ediyor,
Halkı başına buyruk kâhinler yönetiyor,
Halkım da bunu benimsiyor.
Ama bunun sonunda ne yapacaksınız?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-6:30 Bunlar, Yeremya’nın Yoşiya’nın krallığı döneminde Tanrı’dan aldığı ilk sözlerdir (Yer.3:6). Bu kısmın ana teması, halkın Tanrı’ya sırt çevirmesinden (2-5. bölümler) ötürü Tanrı tarafından yabancı uluslar aracılığıyla cezalandırılmasıdır (6. bölüm).
3:6-6:30 Tanrı, Yahuda halkının sadakatsizliğini (Yer.3:6-5:31) Babilliler aracılığıyla cezalandıracaktır (6. bölüm).
5:1 Bkz. Sef.1:12. RAB’bin bu sözleri, kent halkının tümünün yozlaştığını anlatıyor (bkz. Mez.14:1-3; Yşa.64:6-7; Hoş.4:1-2; Mik.7 :2). bulursanız... bağışlayacağım Bkz. Yar.18:26-32.
5:2 RAB’bin varlığı hakkı için Bkz. Yer.4:2; ayrıca bkz. Yar.42:15 ve ilgili not. yalan yere ant içiyorlar Lev.19:12’yi çiğneyerek (bkz. Çık.20:7’ye ait not).
5:3 yola gelmeyi reddettiler Bkz. Yer.2:30. Yüzlerini kayadan çok sertleştirdiler Pişmanlık duyulmayan bir isyanın çarpıcı tasviri (bkz. Tanrı’nın tepkisi, Hez.3:7-9).
5:4 Bkz. Yer.4:22; Yer.8:7.
5:5 Büyüklere Ayrıcalıklı konuma sahip olan ve antlaşmaya itaat etme konusunda örnek olmaları beklenen önderler bile halktan farklı değildi. boyunduruğu... Bağları Bkz. Yer.2:20’ye ait not.
5:6 aslan... kurt... pars Tanrı’nın antlaşmasına uymamanın getirdiği lânetler, farklı yollarda, derecelerde, yerlerde ve zamanlarda, itaat etmeyenleri bulacaktır (bkz. Lev.26:22; Hez.14:15; krş. 2Kr.17:25-26). Döneklikleri Bkz. Yer.2:19; Yer.3:22; Yer.14:7.
5:7 neden bağışlayayım seni? Bkz. Yer.5:1. Çocukların Yeruşalim halkı. Tanrı olmayan ilahların Bkz. Yer.2:11. Onları doyurduğumda... zina ettiler Bkz. Yas.32:15-16; Yşa.5:1-7; Yer.2:1-13; Yer.2:25 ve ilgili not; Hez.16. bölüm.
5:8 Şehvet düşkünü... aygırlar Bunun gibi benzetmeler Yeremya Kitabı’nda, Yahuda halkının ruhsal zinaya (putperestlik; bkz. Yer.2:23-25) veya fiziksel zinaya (bu ayette) olan eğilimini betimlemek için kullanılır (bkz. Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255).
5:9 cezalandırmayayım mı?... Böyle bir ulustan Bkz. Yer.5:29; Yer.9:9.
5:10 Burada halkın düşman aracılığıyla cezalandırılacağı ifade edilmektedir (bkz. Yer.5:15). Bağlarını... Asmalarını Asma ve bağ, İsrail halkı için sıkça kullanılan iki simgedir (bkz. Yer.2:21 ve Yşa.5:1’e ait notlar). büsbütün yok etmeyin Bkz. Yer.5:18; ayrıca bkz. Yer.4:27’ye ait not. onlar RAB’be ait değil Bkz. Hoş.1:9.
5:11 Bkz. Yer.3:7’ye ait not.
5:12 O bir şey yapmaz RAB’bin yaptıkları ve sıfatları karşısında halkın duyarsız kalmasını anlatan bir ifade (bkz. Sef.1:12 ve ilgili not). Kılıç da kıtlık da Bkz. Yer.14:12’ye ait not.
5:13 Peygamberler lafebesidir Bkz. Yşa.41:29. Onlara böyle yapılacak Bkz. Yer.4:29’a ait not; ayrıca bkz. Mez.7:16; Mez.54:5.
5:14 sözümü ağzınıza ateş... edeceğim Bkz. Yer.20:9 ve ilgili not. yakıp yok edecek Bkz. Yşa.1:31’e ait not. Tanrı’nın sözünün kendisi asıl yargıdır (krş. 2Ko.2:14-17).
5:15 Uzaktan gelecek bir ulusu Bkz. Yer.4:16’ya ait not. Köklü, eski bir ulus Babil’in tarihi iki bin yıl öncesine dayanıyordu. dilini bilmez Bkz. Yas.28:49 ve ilgili not.
5:16 açık bir mezar Bkz. Mez.5:9; Özd.30:15-16.
5:17 Güvendiğin surlu kentlerini Bkz. Yer.4:5’e ait not; ayrıca bkz. Yas.28:52.
5:18 Bkz. Yer.4:27’ye ait not.
5:21 gözleri olan... işitmeyen Bkz. Yşa.6:10’a ait not; ayrıca bkz. Yas.29:4; Mez.115:4-8; Mez.135:15-18. İnsanın zamanla, taptığı ilaha benzediği ima edilmektedir. Sağduyudan yoksun akılsız Bkz. Yer.4:22. Şunu dinle Bkz. Yer.2:4’e ait not.
5:22-23 Benden korkman Bkz. Yar.20:11 ve Özd.1:7’ye ait notlar. Denize sınır Bkz. Eyü.38:8-11; Mez.104:6-9. Halk Tanrı’nın onlar için belirlediği sınırları aşmıştı.
5:24 İlk ve son yağmurları Bkz. Yer.3:3; ayrıca bkz. Yas.11:14’e ait not. Belli ürün biçme haftalarını Muhtemelen Fısıh Bayramı ile Pentikost (Hamsin) Bayramı arasındaki yedi haftalık süre (bkz. Lev.23:15-16).Antlaşma bereketlerinden olan verimli hasat, Tanrı’nın yağdıracağı yağmura bağlıydı. koruyan Tanrımız RAB’den Bkz. Yer.5:7 ve ilgili not.
5:28 Semirip parladılar Bolluğu simgeler (bkz. Yas.32:15; Yak.5:5 ve ilgili not). Yaptıkları kötülüklerle sınırı aştılar Bkz. Mez.73:7.
5:31 Bkz. Yer.1:18 ve ilgili not. yalan peygamberlik İlettikleri sözler Tanrı’dan değildir (bkz. Yer.20:6; Yer.23:25; Yer.27:15; Yer.29:9). Halkım da bunu benimsiyor Bkz. Amo.4:5’e ait not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş