Sefanya 1:12

12O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını,
İçlerinden, ‘RAB bir şey yapmaz,
Ne iyilik eder ne kötülük’
Diyen o rahatına düşkün[a] aymazları cezalandıracağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:12 kandille arayacağım Yeruşalim’in her yanını Babilliler insanları saklanmış oldukları evlerden, sokaklardan, hatta mezar ve çukurlardan bulup götürmüşlerdi. RAB bir şey yapmaz İfade, kibir göstergesidir (bkz. Mez.10:11’e ait not). rahatına düşkün İbranice’den birebir çevirisi: “tortusu dibe çökmüş şarap gibi”.

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş