Yeremya 11

11
Antlaşma Bozuldu
1RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 2“Bu antlaşmanın koşullarını dinle. Yahuda halkına ve Yeruşalim'de yaşayanlara açıkla. 3Onlara diyeceksin ki, ‘İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Bu antlaşmanın koşullarına uymayan lanet altındadır! 4Atalarınızı Mısır'dan, demir eritme ocağından çıkardığımda bu antlaşmaya bağlı kalmalarını buyurdum. Onlara dedim ki: Sözümü dinleyin, buyurduğum her şeyi yerine getirin. Böylece siz benim halkım olursunuz, ben de sizin Tanrınız olurum. 5İşte o zaman süt ve bal akan ülkeyi –bugün sizin olan ülkeyi– atalarınıza vereceğime ilişkin içtiğim andı yerine getirmiş olacağım.’ ”
“Amin, ya RAB” diye karşılık verdim.
6RAB şöyle dedi: “Söyleyeceğim her şeyi Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında duyur: ‘Bu antlaşmanın koşullarını dinleyin, onlara uyun. 7Atalarınızı Mısır'dan çıkardığım günden bu yana sözümü dinlemeleri için onları defalarca uyardım. 8Ama dinlemediler, kulak asmadılar. Bunun yerine kötü yüreklerinin inadı uyarınca davrandılar. Ben de uymalarını buyurduğum, ama uymadıkları bu antlaşmada açıklanan bütün lanetleri başlarına getirdim.’ ”
9RAB bana dedi ki, “Yahuda halkıyla Yeruşalim'de yaşayanlar bana düzen kuruyorlar. 10Sözlerimi dinlemek istemeyen atalarının suçlarına döndüler. Başka ilahların ardınca gidip onlara taptılar. İsrail halkıyla Yahuda halkı, atalarıyla yaptığım antlaşmayı bozdu. 11Bu yüzden RAB, ‘Kaçıp kurtulamayacakları bir yıkım getireceğim başlarına’ diyor, ‘Bana yakarsalar da onları dinlemeyeceğim. 12Yahuda kentlerinde oturan halk da Yeruşalim'de yaşayanlar da gidip buhur yaktıkları ilahlara yalvaracaklar. Ama yıkım geldiğinde, bu ilahlar onlara yardım edemez. 13Kentlerinin sayısı kadar ilahın var, ey Yahuda! O utanılası ilaha, Baal'a buhur yakmak için Yeruşalim sokaklarının sayısı kadar sunak kurdunuz.’
14“Sana gelince, ey Yeremya, bu halk için yalvarma; ne yakar ne de dilekte bulun. Sıkıntılı zamanlarında beni çağırdıklarında onları dinlemeyeceğim.
15“Sevgilim kötü düzenler kuruyor,
Öyleyse tapınağımda işi ne?
Adaklar[a] ve kutsanmış et uğrayacağın felaketi önleyebilir mi?
Felaket gelince sevinecek misin?”
16RAB sana meyvesi ve biçimi güzel,
Yaprağı bol zeytin ağacı adını vermişti.
Ama güçlü fırtına koptuğunda
Ağacı tutuşturacak;
Dalları kırılacak.
17Seni dikmiş olan Her Şeye Egemen RAB,
Başına felaket getirmeye karar verdi.
Çünkü İsrail ve Yahuda halkları
Kötülük yaptı,
Baal'a buhur yakarak beni öfkelendirdiler.
Yeremya'ya Kurulan Düzen
18Benim için kurdukları düzeni RAB bana açıkladı. Haberim vardı, çünkü ne yaptıklarını bana gösterdi. 19Kesime götürülen uysal bir kuzu gibiydim. Bana düzen kurduklarını anlamamıştım. Şöyle diyorlardı:
“Ağacı da meyvesini de yok edelim,
Bir daha adı anılmasın diye
Onu yaşayanlar diyarından kesip atalım.”
20Adaletle yargılayan,
Yüreği ve düşünceyi sınayan,
Her Şeye Egemen RAB,
Davamı senin eline bırakıyorum.
Onlardan alacağın öcü göreyim!
21“Seni öldürmek isteyen Anatot halkı için RAB diyor ki, ‘Onlar, RAB'bin adına peygamberlik etme, yoksa seni öldürürüz diyorlardı.’ 22Her Şeye Egemen RAB, ‘Onları cezalandıracağım’ diyor, ‘Gençleri kılıçtan geçirilecek, oğullarıyla kızları kıtlıktan ölecek. 23Sağ kalan olmayacak. Cezalandırılacakları yıl Anatot halkının başına felaket getireceğim.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-13:27 Yahudalılar, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmanın koşullarını ihlal ettikleri için Babil’e sürgün edilecektir. Bu kısım muhtemelen Yoşiya’nın krallık dönemiyle ilgilidir (ancak bkz. Yer.13:18’e ait not).
11:2 Bu antlaşmanın Bkz. Yer.11:3,Yer.11:6,Yer.11:8,Yer.11:10. Tanrı’nın İsrail halkıyla Sina Dağı’nda Musa aracılığıyla yaptığı antlaşma (bkz. Yer.11:4; Çık.19-Say.10. bölümler; Yasa’nın Tekrarı Kitabı). koşullarını Bkz. Yer.11:3-4,Yer.11:6; Yer.34:18; ayrıca bkz. Çık.20:1’e ait not. dinle Bkz. Yer.2:4’e ait not. açıkla Eski Antlaşma döneminde, Tanrı’nın antlaşmasının koşullarını anlatmak ve halkı onlara itaat etmeye özendirmek kâhinlerin, İsrail halkı Tanrı’ya sadakatsizlik ettiği zamanlarda da peygamberlerin göreviydi (bkz. Yas.31:10-13; Yşu.8:34-35).
11:3 lanet altındadır Bkz. Yer.11:5’e ait not. Bereketler antlaşmaya itaat etmenin (bkz. Yas.28:1-14), lanetler ise itaatsizliğin sonucuydu (bkz. Yas.28:15-68; ayrıca bkz. Yas.11:26-28; Yas.29:20-21).
11:4 Mısır’dan, demir eritme ocağından Bkz. Yas.4:20’ye ait not. İsrail halkının Mısır’daki hayatı, köleliğin yüküyle ağır ve sıkıntılı geçtiği halde, aynı zamanda Tanrı’nın antlaşma halkı olmak üzere hazırlandığı bir süreçti. Sözümü dinleyin Bkz. Yer.11:7; Yer.7:23; Çık.19:5. benim halkım... sizin Tanrınız Bkz. Yer.7:23’e ait not.
11:5 süt ve bal akan ülkeyi Bkz. Yer.32:22; ayrıca bkz. Çık.3:8’e ait not. içtiğim andı yerine getirmiş olacağım Bkz. Yar.15:17-18 ve ilgili notlar; Yas.7:8. Amin Halk antlaşmadaki koşullara “Amin” (öyle olsun) diyerek yanıt vermişti (bkz. Yas.27:15-26).
11:6 duyur Bkz. Yer.2:2; Yer.3:12.
11:7 defalarca Bkz. Yer.7:13’e ait not.
11:8 Bkz. Yer.7:24. kötü yüreklerinin inadı Bkz. Yer.3:17’ye ait not. antlaşmada açıklanan bütün lanetleri Bkz. Yer.11:3’e ait not. başlarına getirdim Bkz. 2Kr.17:18-23.
11:9 düzen kuruyorlar Halk, Kral Yoşiya’nın getirmek istediği yeniliklere karşı çıkarken aslında RAB’bin isteğine başkaldırmış oluyordu (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Yer.1:2’ye ait not).
11:10 istemeyen Bilerek günah işliyorlardı (bkz. Yer.9:6’ya ait not).
11:11 getireceğim başlarına Daha önce İsrail nasıl cezalandırıldıysa, Yahuda da öyle cezalandırılacaktır (bkz. Yer.11:10; ayrıca bkz. 2Kr.17:18-23).
11:12 buhur yaktıkları Bkz. Yer.11:13,Yer.11:17; ayrıca bkz. Yer.1:16’ya ait not.
11:13 Kentlerinin sayısı kadar ilahın Bkz. Yer.2:28’e ait not. utanılası ilaha, Baal’a Bkz. Yer.2:26 ve Hak.6:32’ye ait notlar. sokaklarının sayısı kadar sunak Bkz. 2Ta.28:24.
11:14 bu halk için yalvarma Bkz. Yer.7:16’ya ait not; krş. 1Yu.5:16.
11:15 Bkz. Yer.7:10-11,Yer.7:21-24. Sevgilim Yahudalılar (bkz. Yer.12:7; krş. Yas.33:12).
11:16 zeytin ağacı adını vermişti Çoğu yerde İsrail halkının verimliliğini simgeler (bkz. Mez.52:8; Mez.128:3). Dalları kırılacak Bkz. Hez.31:12.
11:17 Bu sözler Yahuda Krallığı’nın İÖ 586’da yok edilişiyle gerçekleşecektir (bkz. Yer.44:2-3). beni öfkelendirdiler Bkz. Yer.8:19.
11:18-23 Yeremya Kitabı’ndaki altı ağıdın birincisi (bkz. Giriş).
11:18 Yeremya’nın başlıca düşmanları, doğduğu kent olanAnatot’un halkıydı (Yer.11:21,Yer.11:23; krş. Mat.13:57).
11:20 Bkz. Yer.20:12; ayrıca bkz. Yer.17:10. Adaletle yargılayan Bkz. Yar.18:25’e ait not.
11:21 Seni öldürmek isteyen Anatot halkı Bkz. Yer.12:6. Peygamberlik sözlerinin duyulması, o sözlerin yerine gelmesini sağlayan ilk adım olarak görüldüğünden (yazılı bildiri gibi, krş. 2Ta.36:23), peygamberin konuşmasını engelleyerek gelecekte olacakları engelleyebileceklerini sandılar.
11:22 kılıçtan... kıtlıktan Bkz. Yer.5:12’ye ait not.
11:23 Sağ kalan olmayacak Bkz. Yer.6:9; Yşa.1:9; Yşa.10:20-22 ve ilgili notlar. Sürgünden sonra yüz yirmi sekiz kişiAnatot’a döndüğüne göre, Yeremya tüm Anatotlular’dan değil, yalnızca Anatot’ta yaşayan komploculardan söz ediyor olmalıdır (bkz. Ezr.2:23).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş