Yeremya 15:1-9

15
Yahuda Halkına Yıkım
1 RAB bana dedi ki, “Musa'yla Samuel önümde durup yalvarsalar bile, bu halka acımayacağım; kov onları önümden, gitsinler! 2 Sana, ‘Nereye gidelim?’ diye sorarlarsa de ki, ‘RAB şöyle diyor:
“ ‘Ölüm için ayrılanlar ölüme,
Kılıç için ayrılanlar kılıca,
Kıtlık için ayrılanlar kıtlığa,
Sürgün için ayrılanlar sürgüne.’
3“Onların başına dört tür yıkım getirmeye karar verdim” diyor RAB, “Öldürmek için kılıcı, paralamak için köpekleri, yiyip bitirmek, yok etmek için yırtıcı kuşlarla yabanıl hayvanları salacağım üzerlerine. 4 Yahuda Kralı Hizkiya oğlu Manaşşe'nin Yeruşalim'de yaptıkları yüzünden bütün yeryüzü krallıklarını dehşete düşüreceğim.
5“Kim acıyacak sana, ey Yeruşalim?
Kim yas tutacak senin için?
Hal hatır sormak için
Kim yolundan dönüp sana gelecek?
6Sen beni reddettin” diyor RAB,
“Gerisingeri gidiyorsun.
Ben de elimi sana karşı kaldıracak,
Seni yok edeceğim;
Merhamet ede ede yoruldum.
7Ülkenin kapılarında,
Halkımı yabayla savuracak,
Çocuksuz bırakacak, yok edeceğim;
Çünkü yollarından dönmediler.
8Dul kadınlarının sayısı denizin kumundan çok olacak.
Gençlerinin annelerine
Öğle vakti yok ediciyi göndereceğim;
Üzerlerine ansızın acı, dehşet salacağım.
9Yedi çocuklu kadın
Bayılıp son soluğunu verecek;
Daha gündüzken güneşi batacak,
Utandırılıp alçaltılacak.
Sağ kalanları düşmanlarının önünde
Kılıca teslim edeceğim.”
Böyle diyor RAB.
Yeremya Rab'be İçini Döküyor
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1-15:9 Kuraklığın canlı tasvirinin ardından (Yer.14:2-6), sırasıyla Yeremya dua eder (Yer.14:7-9,Yer.14:13,Yer.14:19-22) ve Tanrı yanıt verir (Yer.14:10-12,Yer.14:14-18; Yer.15:1-9).
15:1-9 Bkz. Yer.14:1-15:9’a ait not.
15:1 Musa’yla Samuel Günahlı İsrail halkı için aracılık etmeleriyle bilinen peygamberler (bkz. Çık.32:11-14,Çık.32:30-34; Say.14:13-23; Yas.9:18-20,Yas.9:25-29; 1Sa.7:5-9; 1Sa.12:19-25; Mez.99:6-8). önümde durup Bkz. Yar.18:22; Mar.11:25. kov onları önümden Bkz. Yer.7:16; Yer.14:11-12’ye ait notlar.
15:2 Bkz. Hez.14:21; Hez.33:27. Ölüm Muhtemelen salgın hastalık nedeniyle (bkz. Yer.14:12 ve ilgili not).
15:3-4 Bkz. Yas.28:25-26’da belirtilen antlaşma lanetleri.
15:3 dört tür yıkım Kılıçla öldürülecek olanları bekleyen sonun ayrıntıları. köpekleri Bkz. 1Kr.21:23. yabanıl hayvanları Bkz. Va.6:8.
15:4 dehşete Bkz. Yas.28:25. Manaşşe’nin Yeruşalim’de yaptıkları İyi kral Yoşiya’nın dedesi Manaşşe, Yahuda’nın gelmiş geçmiş en kötü kralıydı. İşlediği günahlar Yahuda halkına yıkım getiren en önemli etkenlerdendi (bkz. 2Kr.21:1-12,2Kr.21:16; 2Kr.23:26-27; 2Kr.24:3-4).
15:5-9 Yeruşalim’in İÖ 586’da gerçekleşecek yıkımını anlatan bir şiir (bkz. Ağı.1:1,Ağı.1:12,Ağı.1:21; Ağı.2:1 3,20).
15:5 Krş. Mat.23:37.
15:6 Gerisingeri gidiyorsun Krş. Yer.7:24; bkz. Yer.2:19’a ait not.
15:7 Ülkenin kapılarında Ülkeye giriş noktaları. Halkımı... Çocuksuz bırakacak Bkz. Hez.5:17. yabayla Bkz. Rut.1:22’ye ait not; ayrıca bkz. yargıyı anlatan “harman savurmak” ifadeleri, Rut.51:2; Özd.20:8,Özd.20:26; Yşa.41:16. yollarından dönmediler Krş.Amo.4:6,Amo.4:8-11; bkz. Yer.3:1’e ait not.
15:8 Dul kadınlarının sayısı denizin kumundan çok Tanrı’nın antlaşmasında bildirilen bereketlerin tersine dönmesi söz konusudur (bkz. Yar.22:17 ve ilgili not). Öğle vakti... ansızın Bkz. Yer.6:4’e ait not. yok ediciyi Babil’i (bkz. Yer.4:7’ye ait not).
15:9 Daha gündüzken güneşi batacak Bkz. Amo.8:9; krş. Mat.27:45 ve ilgili not. Sağ kalanları Bkz. Yer.6:9’a ait not; Mik.6:14.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş