Yeremya 19:4

4Çünkü beni terk ettiler, burayı yabancı bir ülke haline getirdiler. Kendilerinin de atalarıyla Yahuda krallarının da tanımadığı başka ilahlara burada buhur yaktılar, burayı döktükleri suçsuz kanıyla doldurdular.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:1-20:18 Bu üç bölüm RAB’bin Peygamber Yeremya’ya, muhtemelen İÖ 605’teki ilk Babil sürgününden önce, bir çömlek atölyesinde öğrettiklerine odaklanır (bkz. Yer.17:15’e ait not).
19:1-15 Yeremya’nın çömleği kırması (Yer.19:1-10), Tanrı’nın, Yahuda Krallığı’nı ve Yeruşalim’i yıkıma uğratacağının simgesel anlatımıdır (Yer.19:11-15). 18. bölümde kilin tekrar şekil verilebilecek kıvamda olduğu belirtilmişti (bkz. Yer.18:1-11); bu bölümde ise artık kilin katılaştığı ve yok edilmesinden başka bir çözüm olmadığı bildirilir (bkz. Yer.19:11). RAB Yahuda halkına merhamet edip onlara vereceği cezadan vazgeçebilirdi, ancak halk RAB’be dönmedi.
19:4 terk ettiler Halk tapınağa ne kadar çok sunu getirirse getirsin, bir yandan günahlı bir hayat sürdürüyor bir yandan da putperestlik yapıyorsa, aslında Tanrı’yla ilişkisi yok demektir (bkz. 7. bölüm). burayı Yeruşalim’i. suçsuz kanıyla doldurdular Özellikle kötü kral Manaşşe’nin katlettiği (bkz. Yer.15:4 ve ilgili not; ayrıca bkz. 2Kr.21:16), Tanrı’ya tapan insanların kanıyla (bkz. Yer.2:34; Yer.7:6; Yer.22:3,Yer.22:17; Yer.26:15).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş