Yeremya 35:1

35
Rekavlılar'ın Bağlılık Örneği
1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim döneminde RAB Yeremya'ya şöyle seslendi:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

34:1-35:19 Kitabın ilk büyük bölümü (2-35. bölümler) burada tamamlanır. Yeremya’nın Yahuda halkına uyarıları ve teşvik sözleri tarihsel bir ek ile sonuçlandırılır.
35:1 Yehoyakim döneminde 35-36. bölümlerde (bkz. Yer.36:1) tekrar Yehoyakim’in krallık dönemindeki olaylar aktarılır (İÖ 609-598).
35:1-19 Atalarının buyruğuna uyan Rekav ailesi, RAB’be itaatsizlik eden Yahuda halkı (bkz. Yer.35:16) için bir örnektir. “Kildan ve Aram (Suriye) ordusundan” söz edildiğine göre (Yer.35:11) bu bölümde geçen olayların tarihi, İÖ 609’da tahta geçen, akılsızca davranıp Nebukadnessar’a başkaldıran ve bunun sonuncunda Kildani, Aramlı ve öbür halklardan akıncıların ülkeye saldırmasının önünü açan (bkz. 2Kr.24:1-2) Yehoyakim’in krallık döneminin sekizinci yılından daha önce olamaz. Rekavlılar’ın ilkelerine gösterdikleri bağlılık, köle sahiplerinin önceki bölümde görülen döneklikleriyle bir tezat oluşturur.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş