Yeremya 18:18-23

18Bunun üzerine, “Haydi, Yeremya'ya karşı bir düzen kuralım!” dediler, “Çünkü yasayı öğretecek kâhin, öğüt verecek bilge, Tanrı sözünü bildirecek peygamber hiç eksik olmayacak. Gelin, ona sözle saldıralım, söylediklerini de dinlemeyelim.”
19Dinle beni, ya RAB,
Beni suçlayanların dediklerini işit!
20İyiliğe karşı kötülük mü yapmalı?
Ama onlar bana çukur kazdılar.
Onlara duyduğun öfkeyi yatıştırmak,
Onların iyiliğini dilemek için
Senin önünde nasıl durduğumu anımsa.
21Bu yüzden çocuklarını kıtlığa ver,
Kılıcın ağzına at.
Karıları çocuksuz, dul kalsın,
Erkeklerini ölüm alıp götürsün,
Gençleri savaşta kılıçtan geçirilsin.
22Sen üzerlerine ansızın akıncılar gönderdiğinde,
Evlerinden çığlıklar duyulsun.
Çünkü beni yakalamak için çukur kazdılar,
Ayaklarıma gizli tuzak kurdular.
23Beni öldürmek için kurdukları düzenlerin hepsini
Biliyorsun, ya RAB.
Bağışlama suçlarını,
Günahlarını önünden silme.
Yığılıp kalsınlar senin önünde.
Öfkeliyken uğraş onlarla.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:1-20:18 Bu üç bölüm RAB’bin Peygamber Yeremya’ya, muhtemelen İÖ 605’teki ilk Babil sürgününden önce, bir çömlek atölyesinde öğrettiklerine odaklanır (bkz. Yer.17:15’e ait not).
18:18-23 Yeremya Kitabı’ndaki ağıtların beşincisi (önceki, Yer.17:12-18; bkz. Giriş).
18:18 Yeremya’ya karşı bir düzen Bkz. Yer.18:12; Yer.11:18-23; Yer.12:6; Yer.15:10-11,Yer.15:15-21. yasayı öğretecek Bkz. Hoş.4:4-9’a ait not. kâ-hin... bilge... peygamber Yeremya’nın aksi yöndeki önbildirilerine rağmen (bkz. Yer.6:13-15; krş. Yer.23:9-40; Hez.7:26 ve ilgili not) halk hâlâ RAB’den bilgi edinmek için alıştığı yöntemleri sürdürüyordu, çünkü bunların işe yarayacağına inanıyordu. ona sözlesaldıralım Bkz. Yer.9:3’e ait not.
18:20 İyiliğe karşı kötülük Bkz. Mez.35:12. Onların iyiliğini dilemek için Bkz. Yer.14:7-9,Yer.14:21. Senin önünde nasıl durduğumu Bkz. Yer.15:1’e ait not.
18:21 Kılıcın ağzına at Krş. Mez.63:10; Hez.35:5. ölüm alıp götürsün Muhtemelen (Yer.15:2’de olduğu gibi; bkz. ilgili not) salgın hastalık söz konusudur.
18:22-23 Bkz. Mez.141:8-10.
18:22 gizli tuzak Bkz. Mez.140:5; Mez.142:3.
18:23 Biliyorsun, ya RAB Bkz. Yer.12:3; Yer.15:15. Bağışlama suçlarını... Yığılıp kalsınlar senin önünde Bkz. Yer.10:25’e ait not. Günahlarını önünden silme Bkz. Mez.51:1-2 ve ilgili notlar.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş