Ezgiler Ezgisi 8:12

12Benim bağım kendi emrimde,
Bin gümüş senin olsun, ey Süleyman,
İki yüz gümüş de ürününe bakan kiracıların.
Erkek
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:8-14 Erkek kardeşlerin sözleri (Ezg.8:8-9), kızın kendi bağına yaptığı gönderme (Ezg.8:12) ve Süleyman’a yaptığı son gönderme (Ezg.8:11-12), bu kitabın başlangıcına bir dönüş yapıldığını gösterir (bkz. Ezg.1:2-7; ayrıca bkz. Giriş). Dizeler, kızın aşk ve evlilik yaşına geldiğini ve sevgilisiyle ilişkisinin filizlendiğini anlatıyor.
8:12 benim bağım Kızın bedeni (bkz. Ezg.1:6’ya ait not). kendi emrimde Süleyman nasıl bağının efendisiyse, kız da bağın sahibesi olarak çekici niteliklerini istediği gibi erkeğine sunar.

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş