2. Samuel 2:8

İsrail'le Yahuda Arasındaki Savaş
8Saul'un ordu komutanı Ner oğlu Avner, Saul oğlu İş-Boşet'i yanına alıp Mahanayim'e götürmüştü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:8 Saul’un ordusu Bkz. 1Sa.13:2,1Sa.13:15; 1Sa.14:2,1Sa.14:52. Ner oğluAvner Bkz. 1Sa.14:50. Saul oğlu Bkz. 1Sa.31:2’ye ait not. İş-Boşet’i Aslında “Eşbaal” olan ad 1. ve 2. Samuel kitaplarında, ‘utanç verici bir şey yapan’ anlamına gelen İş-Boşet olarak anılır (bkz. 2Sa.4:4; Hak.6:32; Yer.2:26; Yer.3:24-25 ve Yer.11:13’e ait notlar). Mahanayim’e Şeria Irmağı’nın doğu yakasındaki (yani Filistliler’in egemenliğinde olmayan taraftaki) bu Gilat kasabası, bir çeşit sığınak kentti (Say.35:6-34). götürmüştü Saul’un ölümünün ardından oluşan iktidar boşluğunda inisiyatifi ele alanAvner, İş-Boşet’i de kişisel çıkarlarına alet eder (bkz. 2Sa.3:11 ; 2Sa.4:1’ e ait not).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş