Ezgiler Ezgisi 1:2

Kız
2Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün!
Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:2 aşkın Bu kitapta Tanrı’nın, cinselliği karşılıklı sevginin dış avurumu olarak kutsadığı görülür (bkz. Ezg.1:4; Ezg.4:10; Ezg.7:12; krş. Özd.7:18; Hez.16:8; Hez.23:17).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş