Ezgiler Ezgisi 1:4

4Al götür beni, haydi koşalım!
Kral beni odasına götürsün.
Kızın arkadaşları
Seninle coşup seviniriz,
Aşkını şaraptan çok överiz.
Kız
Ne kadar haklılar seni sevmekte!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.