Vaiz 12

12
1-2Bu yüzden zor günler gelmeden,
“Zevk almıyorum” diyeceğin yıllar yaklaşmadan,
Güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan
Ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden,
Gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa.
3O gün, evi bekleyenler titreyecek,
Güçlüler eğilecek,
Öğütücüler azaldığı için duracak,
Pencereden bakanlar kararacak.
4Değirmen sesi yavaşlayınca,
Sokağa açılan çift kapı kapanacak,
İnsanlar kuş sesiyle uyanacak[a],
Ama şarkıların sesini duyamayacaklar.
5Dahası yüksek yerden,
Sokaktaki tehlikelerden korkacaklar;
Badem ağacı çiçek açacak,
Çekirge ağırlaşacak,
Tutku zayıflayacak[b].
Çünkü insan sonsuzluk evine gidecek,
Yas tutanlar sokakta dolaşacak.
6Gümüş tel kopmadan,
Altın tas kırılmadan,
Testi çeşmede parçalanmadan,
Kuyu makarası kırılmadan,
7Toprak geldiği yere dönmeden,
Ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden,
Seni yaratanı anımsa.
8“Her şey boş” diyor Vaiz, “Bomboş!”
Son Söz
9Vaiz yalnız bilge değildi, bildiklerini halka da öğretiyordu. Hesap etti, araştırdı ve birçok özdeyişi düzene soktu. 10Güzel sözler bulmaya çalıştı. Yazdıkları gerçek ve doğrudur.
11Bilgelerin sözleri üvendire gibidir, derledikleri özdeyişlerse, iyi çakılan çivi gibi; bir tek Çoban[c] tarafından verilmişler. 12Bunların dışındakilerden sakın, evladım. Çok kitap yazmanın sonu yoktur, fazla araştırma da bedeni yıpratır.
13Her şey duyuldu, sonuç şu:
Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir,
Çünkü her insanın görevi budur.
14Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır,
İster iyi ister kötü olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1-2 gençlik günlerinde Krş. Ağı.3:27.
12:1-5 Yaşlanmanın simgesel anlatımı. İnsan yaşlanınca eli ayağı tutmaz, kamburlaşır, dişleri dökülür, gözleri zayıflar, işitmesi ağırlaşır.
12:3 evi bekleyenler Bu ve öbür mecazî anlatımlar muhtemelen bedenin üyeleri (eller, bacaklar vs.) anlamına gelmektedir.
12:4 İnsanlar kuş sesiyle uyanacak İbranice’den, “İnsanların sesi kuş gibi yükselecek” diye de çevrilebilir.
12:5 Badem ağacı Bu ağacın uçuk renkli çiçeği, muhtemelen ilerleyen yaşla görülen ak saçları kastetmektedir. çekirge Çevikliğiyle tanınan bir böcektir; sabah serinliğinde hareketlerinin yavaş olması (krş. Nah.3:17), ilerlemiş yaşın tutukluğunu akla getirir. Sonsuzluk evine Ölümü ve mezarı tasvir etmektedir (bkz. Eyü.7:9 ve ilgili not; Eyü.17:13).
12:6 gümüş tel... altın tas Gümüş zincirle sarkıtılan bir tavan lambasından söz ediliyor. Tek bir halka bile kopsa bu ışık ve güzellik mahvolacaktır; yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu gösterir.
12:8 Bomboş! Bkz. Vai.1:2 ve ilgili not. Ancak Vai.12:1’de belirtildiği gibi Yaratıcı, insanla bir ilişki talep ettiğine ve onu adil bir şekilde yargılayacağına göre (Vai.11:9), her şeyin boş olduğu düşüncesi son söz değildir.
12:11 Çoban Tanrı.
12:13 Tanrı’ya saygı göster Tanrı korkusunun bir yönü. Tanrı korkusu bilgeliğin hem temeli (bkz. Mez.111:10’a ait not) hem de içeriği (Eyü.28:28), hedefi ve sonucudur. Her insanın görevi Bu, “her şey boş” çığlığından insanı kurtaracak gerçektir; bireyi tatmin eden ve eksiksiz kılan budur.
12:14 her işi... yargılayacaktır Bu gerçeğin ipuçları Vaiz Kitabı’nda aralıklarla verilmiştir (bkz. Vai.3:17; Vai.8:12-13; Vai.11:9; ayrıca bkz. Makale:Yargı, s. 260 ; Mat.12:36; 1Ko.3:12-15; 2Ko.5:9-10; İbr.4:12-13). her gizli şeyi Bkz. Rom.2:16.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş