Vaiz 8

8
1Bilge insan gibisi var mı?
Kim olup bitenlerin anlamını bilebilir?
Bilgelik insanın yüzünü aydınlatır,
Sert görünüşünü değiştirir.
Kralı Dinle
2Kralın buyruğuna uy, diyorum. Çünkü Tanrı'nın önünde ant içtin. 3Kralın huzurundan ayrılmak için acele etme. Kötülüğe bulaşma. Çünkü o dilediği her şeyi yapar. 4Kralın sözünde güç vardır. Kim ona, “Ne yapıyorsun?” diyebilir?
5Onun buyruğuna uyan zarar görmez.
Bilge kişi bunun zamanını ve yolunu bilir.
6Çünkü her işin bir zamanı ve yolu vardır.
İnsanın derdi kendine yeter.
7Kimse geleceği bilmez,
Kim kime geleceği bildirebilir?
8Rüzgarı[a] tutup ona egemen olmaya kimsenin gücü yetmediği gibi,
Ölüm gününe egemen olmaya da kimsenin gücü yetmez.
Savaştan kaçış olmadığı gibi, kötülük de sahibini kurtaramaz.
9Bütün bunları gördüm ve güneşin altında yapılan her iş üzerinde kafa yordum. Gün gelir, insanın insana egemenliği kendine zarar verir. 10Bir de kötülerin gömüldüğünü gördüm. Kutsal yere girip çıkar, kötülük yaptıkları kentte övülürlerdi. Bu da boş.
11Suçlu çabuk yargılanmazsa, insanlar kötülük etmek için cesaret bulur. 12Günahlı yüz kez kötülük edip uzun yaşasa bile, Tanrı'dan korkanların, O'nun önünde saygıyla duranların iyilik göreceğini biliyorum. 13Oysa kötü, Tanrı'dan korkmadığı için iyilik görmeyecek, gölge gibi olan ömrü uzamayacaktır.
14Yeryüzünde boş bir şey daha var: Kötülerin hak ettiği doğruların, doğruların hak ettiğiyse kötülerin başına geliyor. Bu da boş, diyorum. 15Mutluluğu övgüye değer buldum. Çünkü güneşin altında insan için yiyip içmekten, mutlu olmaktan daha iyi bir şey yoktur. Çünkü Tanrı'nın güneşin altında kendisine verdiği ömür boyunca çektiği zahmetten insana kalacak olan budur.
16Bilgeliği ve dünyada çekilen zahmeti anlamak için kafamı yorunca –öyleleri var ki, gece gündüz gözüne uyku girmez– 17Tanrı'nın yaptığı her şeyi gördüm. İnsan güneşin altında olup bitenleri keşfedemez. Arayıp bulmak için ne kadar çaba harcarsa harcasın, yine de anlamını bulamaz. Bilge kişi anladığını söylese bile gerçekten kavrayamaz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:2 kralın buyruğuna Hayat zaten geçici ve zor olduğu için insanlar kendilerine zararı dokunacak davranışlardan kaçınmalıdır. Burada kralın buyruğuna karşı gelmenin insana gereksiz yere zararı olacağından söz edilmektedir. ant içtin Krala sadık kalacağına dair (örn. 1Ta.29:24).
8:3 kralın huzurundan ayrılmak için acele etme Bunu yapmak krala saygısızlık, hatta sadakatsizlik sayılırdı.
8:4 Kim... “Ne yapıyorsun?” diyebilir? Krş. Yşa.45:9; Rom.9:20.
8:5 buyruğuna uyan zarar görmez Bkz. Rom.13:3-5 ve ilgili notlar.
8:6 insanın derdi Bkz. Vai.8:2 ve ilgili not.
8:8 kötülük... kurtaramaz Tersine, kötülüğün insanı tutsak eden bir gücü vardır (ancak bkz. Rom.7:25 ve ilgili not; ayrıca bkz. Rom.7:15-24).
8:10 kötülerin gömüldüğünü Hak edilmemiş saygı (bkz. Vai.6:3’e ait not; krş. Eyü.21:28-33; Luk.16:22).
8:12 biliyorum Bkz. Vai.3:17; Vai.11:9; Vai.12:14.
8:14 Bkz. Eyü.21-24. bölümler; Mez.73. Tanrı günahkarları kendi arzularına ve yararsız düşüncelerine teslim ettiği (Rom.1:24-32) için bu dünyada adalet tam olarak sağlanamaz; ancak yargı gününde herkes hak ettiği karşılığı alacaktır (bkz. Yu.5:28-29; 2Se.1:6-10; Va.20:11-15; Makale:Yargı, s.260).
8:15 Bkz. Vai.5:19; Vai.9:7; Yas.8; krş. Luk.12:19-20; 1Ko.15:32.
8:17 İnsan... keşfedemez Bkz. Yas.29:29 ve ilgili not; krş. Rom.11:33.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş