Vaiz 4

4
Dünyadaki Eziyetler
1Güneşin altında yapılan baskılara bir daha baktım,
Ezilenlerin gözyaşlarını gördüm;
Avutanları yok,
Güç ezenlerden yana,
Avutanları yok.
2Çoktan ölmüş ölüleri,
Hâlâ sağ olan yaşayanlardan daha mutlu gördüm.
3Ama henüz doğmamış,
Güneşin altında yapılan kötülükleri görmemiş olan
İkisinden de mutludur.
4Harcanan her emeğin, yapılan her ustaca işin ardında kıskançlık olduğunu gördüm. Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.
5Akılsız ellerini kavuşturup kendi kendini yer.
6Rahat kazanılan bir avuç dolusu
Zahmetle, rüzgarı kovalamaya kalkışarak kazanılan
İki avuç dolusundan daha iyidir.
Yalnızlığın Anlamsızlığı
7Güneşin altında bir boş şey daha gördüm:
8Yalnız bir adam vardı,
Oğlu da kardeşi de yoktu.
Çabaları dinmek nedir bilmezdi,
Gözü zenginliğe doymazdı.
“Kimin için çalışıyorum,
Neden kendimi zevkten yoksun bırakıyorum?” diye sormazdı.
Bu da boş ve çetin bir zahmettir.
9İki kişi bir kişiden iyidir,
Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar.
10Biri düşerse, öteki kaldırır.
Ama yalnız olup da düşenin vay haline!
Onu kaldıran olmaz.
11Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa, birbirini ısıtır.
Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir?
12Yalnız biri yenik düşer,
Ama iki kişi direnebilir.
Üç kat iplik kolay kolay kopmaz.
Yükselmenin Anlamsızlığı
13Yoksul ama bilge bir genç artık öğüt almayı bilmeyen kocamış akılsız kraldan iyidir. 14Çünkü genç, ülkesinde yoksulluk içinde doğsa bile cezaevinden krallığa yükselebilir. 15Güneşin altında yaşayan herkesin kralın yerine geçen genci izlediğini gördüm. 16Yeni kralın yönettiği halk sayısız olabilir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir. Gerçekten bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 baskılara Baskı (Vai.3:16), bu günahlı dünyadaki yaşamın kaçınılmaz unsurudur. Yaşamın boş olduğunun farkına varmak yeterince üzücüdür, ancak yaşamın acımasızlığını tatmak sözün de ötesinde acı verir.
4:2 yaşayanlardan daha mutlu Bkz. Eyü.3. bölüm; Yer.20:14-18; iman konusu, Rom.8:35-39.
4:4-6 Ne (kıskançlık yüzünden) aşırı çalışma ne de tembellik insana mutluluk, anlam ya da tatmin sağlar.
4:5 Tembel kişinin yıkımı, Vai.10:18; Özd.6:6-11; Özd.24:30-34’te çarpıcı biçimde tasvir edilir.
4:6 rahat Bkz. Özd.30:7-9; krş. Flp.4:11-13.
4:7-12 Yalnızca kendileri için hırsla çalışanlar boş ve zor bir yaşam sürer.
4:12 iki... üç İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerinin ve paylaşımlarının önemi vurgulanmaktadır.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş