Vaiz 2

2
Zevklerin Anlamsızlığı
1Kendi kendime, “Gel, zevki tat. İyi mi, değil mi, gör” dedim. Ama gördüm ki, o da boş. 2Gülmeye, “Delilik”, zevke, “Ne işe yarar?” dedim. 3İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca, yapacakları iyi bir şey olup olmadığını görünceye dek, bilgeliğimin önderliğinde, bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı nasıl ele alayım diye düşündüm durdum.
4 Büyük işlere girdim. Kendime evler inşa ettim, bağlar diktim. 5Bahçeler, parklar yaptım, oralara türlü türlü meyve ağaçları diktim. 6Dal budak salan orman ağaçlarını sulamak için havuzlar yaptım. 7 Kadın, erkek köleler satın aldım; evimde doğan kölelerim de vardı. Ayrıca benden önce Yeruşalim'de yaşayan herkesten çok sığıra, davara sahip oldum. 8 Altın, gümüş biriktirdim; kralların, illerin hazinelerini topladım. Kadın, erkek şarkıcılar ve erkeklerin özlemi olan bir harem edindim. 9 Böylece büyük üne kavuştum, benden önce Yeruşalim'de yaşayanların hepsini aştım. Bilgeliğimden de bir şey yitirmedim.
10Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim.
Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım.
Yaptığım her işten zevk aldı gönlüm.
Bütün emeğimin ödülü bu oldu.
11Yaptığım bütün işlere,
Çektiğim bütün emeklere bakınca,
Gördüm ki, hepsi boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.
Güneşin altında hiçbir kazanç yokmuş.
Bilgelik Akılsızlıktan Üstündür
12Sonra bilgelik, delilik, akılsızlık nedir diye baktım;
Çünkü kralın yerine geçecek kişi
Zaten yapılanın ötesinde ne yapabilir ki?
13Işığın karanlıktan üstün olduğu gibi
Bilgeliğin de akılsızlıktan üstün olduğunu gördüm.
14Bilge nereye gittiğini görür,
Ama akılsız karanlıkta yürür.
İkisinin de aynı sonu paylaştığını gördüm.
15“Akılsızın başına gelen, benim de başıma gelecek”
Dedim kendi kendime, “Öyleyse kazancım ne bilgelikten?”
“Bu da boş” dedim içimden.
16Çünkü akılsız gibi, bilge de uzun süre anılmaz,
Gelecekte ikisi de unutulur.
Nitekim bilge de akılsız gibi ölür!
Çalışmanın Anlamsızlığı
17Böylece hayattan nefret ettim.
Çünkü güneşin altında yapılan iş çetindi bence.
Her şey boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.
18Güneşin altında harcadığım bütün emekten nefret ettim. Çünkü her şeyi benden sonra gelecek olana bırakmak zorundayım. 19Kim bilir, bilge mi olacak, akılsız mı? Güneşin altında bilgeliğimi kullanarak harcadığım bütün emek üzerinde saltanat sürecek. Bu da boş. 20Bu yüzden güneşin altında harcadığım onca emeğe üzülmeye başladım. 21Çünkü biri bilgelik, bilgi ve beceriyle çalışır, sonunda her şeyini hiç emek vermemiş başka birine bırakmak zorunda kalır. Bu da boş ve büyük bir hüsrandır. 22Çünkü ne kazancı var adamın, güneşin altında harcadığı bunca emekten, bunca kafa yormaktan? 23 Günler boyunca çektiği zahmet acı ve dert doğurur. Gece bile içi rahat etmez. Bu da boş.
24 İnsan için yemekten, içmekten ve yaptığı işten zevk almaktan daha iyi bir şey yoktur. Gördüm ki, bu da Tanrı'dandır. 25O'nsuz kim yiyebilir, kim zevk alabilir? 26 Çünkü Tanrı bilgiyi, bilgeliği, sevinci hoşnut kaldığı insana verir. Günahkâra ise, yığma, biriktirme zahmeti verir; biriktirdiklerini Tanrı'nın hoşnut kaldığı insanlara bıraksın diye. Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-11 Bkz. Vai.1:12-15; Vai.1:12-18’e ait not.
2:1 Kendi kendime... dedim Bkz. Vai.2:15; Vai.1:16. iyi Kitabın temasını belirten sözcüklerden biri.
2:3 bilgeliğimin önderliğinde Vaiz bilgeliğini, iyiyi (Vai.2:1) ve zahmete değer olanı (Vai.2:3) keşfetmek için kullandığını belirtiyor.
2:4-9 Bkz. 1Kr.4-11. bölümler.
2:9 Bkz. Vai.1:16.
2:10 ödülü Kitabın ana temasını belirten sözcüklerden biridir ve aynı sözcüğün İbranicesi kitapta farklı şekillerde çevrilmiştir (bkz. “kazanç”, Vai.2:11; “payına düşen”, Vai.3:22; Vai.5:18; Vai.9:6,Vai.9:9). Her seferinde, Vaiz’in bu yaşamda kalıcı bir anlam bulma arayışının sonucunu belirtir.
2:12-17 Vaiz, insan bilgeliğinin yararına inanır, ancak bunun insanı tatmin etmeye yetmeyeceğini vurgular (bkz. Vai.1:16-18; ayrıca bkz. Vai.1:12-18’e ait not).
2:13 bilgeliğin akılsızlıktan üstün olduğunu Dünyasal bilgelik bile akılsızlıktan iyidir; ancak sonunda bunun da değeri yoktur, çünkü bilge olsun bilgelikten yoksun olsun, bütün insanların sonu aynıdır (Vai.2:14; bkz. Mez.49:10).
2:16 En büyük önderler ve kahramanlar bile kısa sürede unutulur gider (bkz. Vai.1:11).
2:18 her şeyi benden sonra gelecek olana bırakmak Bkz. Vai.2:21; Mez.39:6; Luk.12:20.
2:19 Kim bilir... ? Krş. Vai.3:21.
2:24-25 Vaiz Kitabı’nın teması Vai.3:12-13,Vai.3:22; Vai.5:18-20; Vai.8:15’ te tekrarlanır ve Vai.12:13’te doruğa ulaşır. Yaşama anlam veren ve zevk katan Tanrı’dır; O olmadan hiçbir şey insanı tatmin etmez. İnsan, yaşamın sağladığı bütün armağanları (bilgelik, iş vs.; krş. Vai.12:13) verenin Tanrı olduğunu açıkça kabul edip O’na saygı duyarsa, gerçek mutluluğu tadabilir.
2:26 günahkâra ise Krş. Vai.8:14; Mez.73:1-12.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş