Vaiz 3:21

21Kim biliyor insan ruhunun yukarıya çıktığını, hayvan ruhunun[a] aşağıya, yeraltına indiğini?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-22 İnsanların zaman ve olaylar üzerinde çok az hakimiyeti vardır, hatta neredeyse hiç yoktur. Sonsuz Tanrı yaşamın bütün etkinliklerini mutlak biçimde belirler ve hepsi (örn. Vai.3:2-8’deki karşı tlıklar) kendi zamanında güzeldir.
3:21 Krş. Vai.12:7. İnsan öldükten sonra nereye gideceğinin cevabını kendi bilgeliğine dayanarak veremez, sadece tahminlerde bulunabilir. Eski Antlaşma’da ipuçları şeklinde verilen cevap (bkz. örn. Mez.16:9-11; Mez.49:15; Mez.73:23-26; Yşa.26:19; Dan.12:2 ve ilgili not), Müjde aracılığıyla açığa çıkmıştır (2Ti.Dan.1:10; ayrıca bkz. Yu.5:24-29).

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş