Mezmurlar 49:15

15Ama Tanrı beni
Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak
Ve yanına alacak. Sela
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.49 Büyük servetlerine güvenen zengin budalalar hakkında bilgelik sözleri (bkz. Özd.11:28; Özd.13:8; Özd.18:11; Mat.6:25-33; 1Ti.6:6-10; Yak.5:1-6). Levili mezmur yazarı, yoksul olmanın ne demek olduğunu bilir (bkz. Say.18:21-24; Yas.14:27-29). Zenginlerin ahmaklığını kavrar ve zenginlere hayran olan kişileri bu büyüden kurtarmak için bilgece sözler söyler: Kaçınılmaz ölüm onların da yazgısıdır. Dört ayetlik bir girişin ardından (Yas.48:1-4) gelen bilgelik öğretileri, her biri sekiz dizeden (Yas.48:5-11,Yas.48:13-19) oluşan nakaratlı (Yas.48:12,Yas.48:20) iki kıta halinde verilir (bkz. Mez.42-43’e ait not). Bu mezmur muhtemelen sürgün sonrası döneme aittir (bkz. Mez.37’ye ait not).
49:15 Bkz. Mez.49:7-9’a ait not. Ölüler diyarının... kurtaracak Krş. Mez.49:11. Mezmur yazarının burada bir ölüm tehlikesinden kurtulmaktan (Eyü.5:20; bkz. Mez.116:8’de olduğu gibi) söz etme olasılığı bulunmakla birlikte, metnin gelişimi ışığında doğrulardan biri olarak nihai yazgısından söz ettiği anlaşılır (bkz. Mez.6:5; Mez.11:7; Mez.16:9-11’e ait notlar). yanına alacak Bkz. Mez.73:24; Yar.5:24 ve ilgili notlar.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş