Vaiz 10

10
1Ölü sinekler attarın ıtırını kokutur.
Biraz aptallık da bilgeliği ve saygınlığı bastırır.
2Bilgenin yüreği hep doğruya eğilimlidir,
Akılsızın ise, hep yanlışa.
3Yolda yürürken bile akılsızın aklı kıttır,
Akılsız olduğunu herkese gösterir.
4Yöneticinin öfkesi sana karşı alevlenirse,
Yerinden ayrılma;
Çünkü serinkanlılık büyük yanlışları bastırır.
5Güneşin altında gördüğüm bir haksızlık var,
Yöneticiden kaynaklanan bir yanlışı andırıyor:
6Zenginler düşük makamlarda otururken,
Aptallar yüksek makamlara atanıyor.
7Köleleri at sırtında,
Önderleri yerde köleler gibi yürürken gördüm.
8 Çukur kazan içine kendi düşer,
Duvarda gedik açanı yılan sokar.
9Taş çıkaran taştan incinir,
Odun yaran tehlikeye girer.
10Balta körse, ağzı bilenmemişse,
Daha çok güç gerektirir;
Ama bilgelik başarı doğurur.
11Yılan büyü yapılmadan önce sokarsa,
Büyücünün yararı olmaz.
12Bilgenin ağzından çıkan sözler benimsenir,
Oysa akılsız kendi ağzıyla yıkımına yol açar.
13Sözünün başı aptallık,
Sonu zırdeliliktir.
14Akılsız konuştukça konuşur.
Kimse ne olacağını bilmez.
Kim ona kendisinden sonra ne olacağını bildirebilir?
15Akılsızın emeği kendini öylesine yıpratır ki,
Kente bile nasıl gideceğini bilemez.
16Kralın bir çocuksa[a],
Önderlerin sabah şölen veriyorsa, vay sana, ey ülke!
17Kralın soyluysa,
Önderlerin sarhoşluk için değil
Güçlenmek için vaktinde yemek yiyorsa, ne mutlu sana, ey ülke!
18Tembellikten dam çöker,
Miskinlikten çatı akar.
19Şölen eğlenmek için yapılır,
Şarap yaşama sevinç katar,
Paraysa her ihtiyacı karşılar.
20İçinden bile krala sövme,
Yatak odanda zengine lanet etme,
Çünkü gökte uçan kuşlar haber taşır,
Kanatlı varlıklar söylediğini aktarır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1 attarın Seyyar olarak güzel koku, iğne iplik satan kimse. ı tırı Güzel koku, çiçek özü, güzel kokulu yağ. Akıllı attar, büyük emeklerle elde edilen bu güzel kokulu yağın üstünü örter; bunu ihmal ederse, içine düşüp ölen küçücük sinekler o güzelim yağı kirletir. Bilge kişi bu güzel kokulu yağa benzetilmektedir; insanlar onu onurlandırır. Ancak yapacağı bir iki küçük hata bu saygınlığına leke getirir; yaptığı küçücük hata, insanların gözüne bilgelikten ve onurdan daha çok batar. biraz aptallık... bastırır Bkz. örn. 2Kr.20:12-19.
10:5 yöneticiden kaynaklanan bir yanlışı Bkz. Vai.10:4,Vai.10:6-7,Vai.10:16-17,Vai.10:20; Vai.3:16; Vai.4:1-3,Vai.4:13-16; Vai.5:8-9; Vai.8:2-6,Vai.8:11.
10:16 kralın bir çocuksa O zaman kral yeteneksiz, disiplinsiz, büyüklük taslayan, bencil tutkulara kapılan ve bilgeliği umursamayan biri olacaktır (bkz. 2Kr.12:10-11; 1Ti.4:12; 2Ti.1Ti.2:22).
10:18 Bkz. Vai.4:5’e ait not.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş