Vaiz 11

11
İyilik Yap, Denize At
1Ekmeğini suya at[a],
Çünkü günler sonra onu bulursun.
2Yedi, hatta sekiz kişiye pay ver,
Çünkü ülkenin başına ne felaket geleceğini bilemezsin.
3Bulutlar su yüklüyse,
Yeryüzüne döker yağmurlarını.
Ağaç ister güneye ister kuzeye devrilsin,
Devrildiği yerde kalır.
4Rüzgarı gözeten ekmez,
Bulutlara bakan biçmez.
5Ana rahmindeki çocuğun nasıl ruh ve beden aldığını bilmediğin gibi,
Her şeyi yaratan Tanrı'nın yaptıklarını da bilemezsin.
6Tohumunu sabah ek,
Akşam da elin boş durmasın.
Çünkü bu mu iyi, şu mu,
Yoksa ikisi de aynı sonucu mu verecek, bilemezsin.
7Işık tatlıdır,
Güneşi görmek güzeldir.
8Evet, insan uzun yıllar yaşarsa,
Sevinçle yaşasın.
Ama karanlık günleri unutmasın,
Çünkü onlar da az değil.
Gelecek her şey boştur.
Gençliğinin Değerini Bil
9Ey delikanlı, gençliğinle sevin,
Bırak gençlik günlerinde yüreğin sevinç duysun.
Gönlünün isteklerini, gözünün gördüklerini izle,
Ama bil ki, bütün bunlar için Tanrı seni yargılayacaktır.
10Öyleyse at tasayı yüreğinden,
Uzaklaştır derdi bedeninden.
Çünkü gençlik de dinçlik de boştur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-10 İnsan geçmişinde anne rahminde nasıl geliştiğini bilmediği, şimdiki zamanda basit belirtileri anlamadığı gibi geleceği de bilmez.Ancak yapacağı işlerden hangisinin başarılı hangisinin başarısız olacağını bilmeyişi insanı bunları yapmaktan caydırmamalıdır; tersine, temkinli davranarak riski göze alıp girişimlerde bulunmalı, yaşamın tadını çıkarmalıdır.
11:1 Ekmeğini suya at Bu ifade, ‘Bütün tehlikeleri göze alıp paranı ticarete yatırarak geçimini sağla’ veya ‘İhtiyacı olanlara ver’ ya da ‘Her zaman aşırı temkinli olman gerekmiyor’anlamına gelebilir (bkz. Özd.11:24).
11:9 yargılayacaktır Bkz. Vai.12:14 ve ilgili not.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş