Vaiz 6

6
1Güneşin altında insana ağır gelen bir kötülük gördüm: 2Adam vardır, Tanrı kendisine mal, mülk, saygınlık verir, yerine gelmeyecek isteği yoktur. Ama Tanrı yemesine izin vermez; bir yabancı yer. Bu da boş ve acı bir derttir.
3Bir adam yüz çocuk babası olup uzun yıllar yaşamış, ama uzun ömrüne karşılık, zenginliğin tadını çıkaramamış, bir mezara bile gömülmemişse, düşük çocuk ondan iyidir derim. 4Çünkü düşük çocuk boş yere doğuyor, karanlık içinde geçip gidiyor, adı karanlığa gömülüyor. 5-6Ne güneş yüzü görüyor, ne de bir şey tanıyor. Öbür adam iki kez biner yıl yaşasa bile mutluluk duymaz, düşük çocuk ondan rahattır. Hepsi aynı yere gitmiyor mu?
7İnsan hep boğazı için çalışır,
Yine de doymaz.
8Bilgenin akılsızdan ne üstünlüğü var?
Yoksul başkasına nasıl davranacağını bilmekle ne yarar sağlar?
9Gözün gördüğü gönlün çektiğinden iyidir.
Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır.
10Ne varsa, adı çoktan konmuştur,
İnsanın da ne olduğu biliniyor.
Kimse kendinden güçlü olanla çekişemez.
11Söz çoğaldıkça anlam azalır,
Bunun kime yararı olur?
12Çünkü gölge gibi gelip geçen kısa ve boş ömründe insana neyin yararlı olduğunu kim bilebilir? Bir adama kendisinden sonra güneşin altında neler olacağını kim söyleyebilir?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:2-6 Dünya nimetlerinin tadını çıkarabilmek hak veya teminat değil, Tanrı armağanıdır. Tanrı, bu gerçeği unutan kişinin akılsız olduğunu söylemektedir (Luk.12:20). Yalnızca geçici olan zevkleri, malları önemseyen insanın yaşamı amaçsız ve kaygı doludur; anne karnında ölüp böyle kaygı veya zahmet çekmeyen çocuğun durumu bile bu insanınkinden daha iyidir (krş. Eyü.3:16; Mez.58:8).
6:2 bir yabancı yer Örn. serveti yağmalandığında veya vârisi olmadan öldüğünde.
6:3 bir mezara bile gömülmemişse Öldükten sonra ardından ağıt yakılmamış veya onurlandırılmamış olması (krş. Yer.22:18-19).
6:6 aynı yere Mezara (bkz. Vai.6:12; Vai.3:21).
6:7-12 Vurdumduymazlığa karşı olan Vaiz, insanın üzerinde dü-şünmesi gereken birkaç konu sıralar: Yaşamın kısa süren (Vai.6:7), sorgulanabilir (Vai.6:8) ve elinden kayıp giden (Vai.6:9) ödülleri; insan yaratıcılığının, gücünün ve bilgeliğinin sınırlılığı (Vai.6:10-11); insan değerlerinin ve tahminlerinin güvenilmezliği (Vai.6:12).
6:9 Dizginlenemeyen arzuları beslemektense sahip olunanla yetinilmesi daha iyidir (krş. Flp.4:11-12 ; 1Ti.6:6,1Ti.6:8).
6:12 gölge gibi Bkz. Eyü.8:9; Eyü.8:8-22’ye ait not.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş