Vaiz 5

5
Tanrı'ya Karşı Tutumumuz
1Tanrı'nın evine gittiğinde davranışına dikkat et. Yaptıkları kötülüğün farkında olmayan akılsızlar gibi kurban sunmak için değil, dinlemek için yaklaş.
2Ağzını çabuk açma,
Tanrı'nın önünde hemen konuya girme,
Çünkü Tanrı gökte, sen yerdesin,
Bu yüzden, az konuş.
3Çok tasa kötü düş,
Çok söz akılsızlık doğurur.
4 Tanrı'ya adak adayınca, yerine getirmekte gecikme. Çünkü O akılsızlardan hoşlanmaz. Adağını yerine getir! 5Adamamak, adayıp da yerine getirmemekten iyidir. 6Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme. Ulağın[a] önünde: “Adağım yanlıştı” deme. Tanrı niçin senin sözlerine öfkelensin, yaptığın işi yok etsin? 7Çünkü çok düş kurmak hayalciliğe ve laf kalabalığına yol açar; Tanrı'ya saygı göster.
Zenginliğin Anlamsızlığı
8Bir yerde yoksullara baskı yapıldığını, adaletin ve doğruluğun çiğnendiğini görürsen şaşma; çünkü üstü gözeten daha üst biri var, onların da üstleri var. 9Tarlaların sürülmesini isteyen bir kral ülke için her bakımdan yararlıdır.
10Parayı seven paraya doymaz,
Zenginliği seven kazancıyla yetinmez.
Bu da boştur.
11Mal çoğaldıkça yiyeni de çoğalır.
Sahibine ne yararı var, seyretmekten başka?
12Az yesin, çok yesin işçi rahat uyur,
Ama zenginin malı zengini uyutmaz.
13-14Güneşin altında acı bir kötülük gördüm:
Sahibinin zararına biriktirilen
Ve bir talihsizlikle yok olup giden servet.
Böyle bir servet sahibi baba olsa bile,
Oğluna bir şey bırakamaz.
15 Annesinin rahminden çıplak çıkar insan.
Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider,
Emeğinden hiçbir şey götürmez elinde.
16Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider insan.
Bu da acı bir kötülüktür.
Ne kazancı var yel için zahmet çekmekten?
17Ömrü boyunca büyük üzüntü, hastalık, öfke içinde
Karanlıkta yiyor.
18Gördüm ki, iyi ve güzel olan şu: Tanrı'nın insana verdiği birkaç günlük ömür boyunca yemek, içmek, güneşin altında harcadığı emekten zevk almak. Çünkü insanın payına düşen budur. 19Üstelik Tanrı bir insana mal mülk veriyor, onu yemesi, ödülünü alması, yaptığı işten mutluluk duyması için ona güç veriyorsa, bu bir Tanrı armağanıdır. 20Bu yüzden insan, geçen ömrünü pek düşünmez. Çünkü Tanrı onun yüreğini mutlulukla meşgul eder.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-7 Bu kısmın teması, aceleyle adak adama örneğinde vurgulandığı gibi, yüzeysel dindarlığın boş olduğudur.
5:1 Tanrı’nın evine Süleyman’ın inşa ettiği tapınağa (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Buluşma Çadırı ve Tapınak, s. 122). dinlemek İtaat etmek (krş. 1Sa.15:22 ve ilgili not). kurban Büyük olasılıkla 4-6. ayetlerdeki adakla bağlantılı.
5:2 ağzını çabuk açma Düşünüp tartmadan adak adamak gibi. Tanrı gökte, sen yerdesin İnsan, kendiyle Yaratan arasındaki farkı daima göz önünde bulundurarak diline hâkim olmalıdır.
5:3 Muhtemelen, insanın, sıkıntılı durumlardan kurtulmak uğruna Tanrı’ya düşünmeden adak adayabileceği ima edilmektedir (bkz. Vai.5:7).
5:4 adak Bkz. Yas.23:21-23; 1Sa.1:11,1Sa.1:24-28. akılsızlardan hoşlanmaz Kutsal Yazılar’da “akılsız”, öğrenemeyen değil, öğrenmeyi reddeden kişi anlamında kullanılır (bkz. Özd.1:20-27).
5:6 ulağın İbranicesi ‘kâhin’veya ‘kâhinin ulağı’anlamlarına da gelebilir (bkz. Mal.2:7-9 ve ilgili not). Tanrı niçin... öfkelensin? Adağı yerine getirmemek kötü sonuçlar doğurabilir (bkz. Say.30:2 ve Say.30:1-16’ya ait not ; Yas.23:21-23).
5:8 ş aşma Bkz. Vai.4:1-3,Vai.4:13-16.
5:10 Zenginliğine zenginlik katmak da doyum sağlamaz, çünkü insanın ihtiraslarının sonu yoktur (bkz. 1Ti.6:9-10).
5:11-12 Zenginlik arttıkça kaygı da artar.
5:13-14 zararına biriktirilen Yapıcı amaçlar için kullanılmayıp sadece saklanan servet söz konusudur.
5:15 Hiçbir şey götürmez elinde Bkz. Luk.12:13-21.
5:18-20 Bkz. Vai.2:24-25’e ait not.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş