Malaki 2:7-9

7“Kâhinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı. Çünkü o Her Şeye Egemen RAB'bin ulağıdır. 8Ne var ki, siz yoldan saptınız ve öğrettiklerinizle birçoklarını suça sürüklediniz; Levi'yle yaptığım antlaşmayı bozdunuz.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 9“Benim yollarımı izlemediniz, Kutsal Yasa'yla ilgili konularda adam kayırdınız. Bu yüzden ben de bütün halkın önünde sizi aşağılayıp gülünç duruma düşürdüm.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:6-2:9 RAB, kâhinleri tapınma düzenini bozduklarından ötürü azarlıyor.
2:7-9 Kâhinler, Kutsal Yasa’yı öğretmekle yükümlüydüler (bkz. Lev.10:11; ayrıca bkz. Sef.3:4; Hag.2:11 ve ilgili notlar); ayrıca halk RAB’bin isteğini öğrenmek için kâhinlere danışırdı (bkz. Mal.3:1’e ait not).Ancak Kutsal Yasa’ya uymayı öğretmekle sorumlu kâhinler, artık bizzat kendileri Yasa’ya aykırı davranarak görevlerini kötüye kullanıyorlardı (bkz. Ezr.9:1 ve ilgili not; Ezr.10:18-22; Neh.13:27-29; krş. Lev.19:15; Yas.10:17).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş