Malaki 3:1

3
1 “İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek” diyor Her Şeye Egemen RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).
3:1 habercimi İbranicesi “malaki” olan (bkz. Mal.1:1’e ait not) bu terim, genelde kâhin veya peygamber için kullanılırdı (bkz. Hag.1:13 ve ilgili not). Bu bildiri Yahya aracılığıyla gerçekleşmiştir (bkz. Mat.11:7-10; Mar.1:2-4; Luk.1:76). Önümde yolu hazırlayacak RAB, arındırmak ( Mal.1:3) ve yargılamak için bizzat gelecek (Mal.3:5), ama bundan önce halkı hazırlaması için birini gönderecektir (bkz. Mal.4:5-6; Yşa.40:3 ve ilgili notlar). antlaşma habercisi İsa Mesih. Mesih, Tanrı’nın temsilcisi olarak antlaşmayı yenileyecek ve eskisinin yerine geçerli kılacaktır (bkz. Yşa.42:6’ya ait not).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş