Malaki 4:5-6

5 “RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. 6O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:17-4:5 Halkların yargılanıp arındırılacağı “RAB’bin günü”nden söz edilmektedir (bkz. Mal.3:2 ve ilgili not; Yoe.1:15’e ait not; Yoe.2:11 ve ilgili not).
4:5 Bkz. Mal.3:1 ve ilgili notlar. İlyas’ı İsa Mesih’in hizmete başlamasından hemen önce Yahya, “İlyas’ın ruhu ve gücüyle” hizmet etmiştir (bkz. Luk.1:17 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mat.11:13-14; Mat.17:12-13; Mar.9:11-13; Mar.9:13’e ait not). Bazı yorumcular, İlyas’ın Va.11:3’teki (bkz. ilgili not) iki tanıktan biri olabileceğini öne sürer.
2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).
4:6 yüreklerini... döndürecek Luk.1:17’de, Yahya’nın görevlerinden birinin bu olduğu belirtilir.

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş