Sefanya 3:4

4Peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir.
Kâhinleri kutsal olanı kirletip,
Yasayı çarpıtırlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4-3:8 RAB’bin hem Yeruşalim’e hem de öbür uluslara vereceği ceza (bkz. Amo.1:3-2:16 ve ilgili not).
3:3-4 Yöneticileri... Önderleri... Peygamberleri... Kâhinleri Bunlar Yahuda halkının önderleridir. Bu önderler, görev ve sorumluluklarına tümüyle aykırı davrandıkları için kınanmaktadır.
3:4 sorumsuz ve güvenilmezdir RAB’bin peygamberi olduklarını öne sürüp yalan bildiriler iletiyorlardı (bkz. Yer.5:31 ve ilgili not; Yer.14:14; Yer.23:16,Yer.23:32). Kâhinleri... Yasayı çarpıtırlar Oysa yasayı öğreten kişiler olmaları gerekiyordu (bkz. Yas.31:9-13; 2Ta.17:8-9; 2Ta.19:8; Ezr.7:6; Yer.2:8; Yer.18:18; Mal.2:7; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128).

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş