• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:2 Amos Kitabı’nın özeti niteliğinde bir ayettir. RAB’bin İsrail halkıyla Sina Dağı’nda yaptığı antlaşmanın yükümlülüklerini (bu kitapta, özellikle İsrailliler’in birbirine olan sorumlulukları söz konusudur) yerine getirme çağrısı ve yerine getirmedikleri takdirde uğrayacakları lanet (bkz. Amo.3:1-5:17’ye ait not) ele alınır. Yine de RAB’bin İbrahim’le yaptığı anlaşmada verdiği vaatleri yerine getireceğine (İsrailliler’in soyuna sahip çıkacağına) dair umut olduğundan da söz edilir (özellikle Amo.9:7-15’te). Siyon’dan... Yeruş alim’den Her şeye egemen RAB’bin bildirdiği yargı, öbür uluslara olduğu kadar kendi halkına da yöneliktir (bkz. Yoe.3:17,Yoe.3:21 ve ilgili notlar). kükrüyor Bkz. Yer.25:30; Yoe.3:16. otlakları... Karmel Dağı’nın dorukları Bkz. Amo.9:3. RAB, ülkeyi en çorak yerlerinden en yeşil bölgelerine kadar büyük bir kuraklıkla cezalandırır.
1:3-2:16 İsrailliler’e komşu uluslara, Yahuda ve İsrail krallıklarına hitaben bir dizi yargı bildirisi (bkz. Yşa.13:1-23:18 ve ilgili not; Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler). Önce İsrail’e zulmettikleri için RAB’bin komşu ülkelere vereceği cezaların İsrail halkını teselli edeceği, ardından Kutsal Yasa’yı ciddiye almadıkları için Yahuda ve İsrail krallıklarının da cezalandırılacağı bildirilir. İsrail halkının günahlarının öbür uluslarınkinden daha çok olması, RAB’bin buyruklarından haberdar olan İsrailliler’in işlediği günahların putperest komşularınınkinden daha büyük olduğunu ve bu yüzden RAB’bin cezasını daha çok hak ettiğini ortaya koyar.
1:3 RAB şöyle diyor Bkz. Amo.1:6,Amo.1:9,Amo.1:11,Amo.1:13; Amo.2:1,Amo.2:4,Amo.2:6. Şamlılar’ın İsrail’in kuzeyindeki Aram ülkesinin başkenti (bkz. Yşa.17:1’e ait not) ve İsrail’in o çağdaki düşmanı. Suçları, İsrail’e ait Celile bölgesinin doğusunda fethettikleri Gilat’ın halkına acımasız davranmaktı. cezasını kaldırmayacağım Bkz. Yşa.9:12,Yşa.9:17,Yşa.9:21 ve ilgili not; Yer.23:20. günah üstüne günah Bkz. Amo.1:6,Amo.1:9,Amo.1:11,Amo.1:13; Amo.2:1; krş. Amo.1:4,Amo.1:6. Demir düvenlerle... dövdüler Ekinler, biçilmiş ekinlerin üzerine demirden dişleri olan tahta düvenlerin gezdirilmesiyle dövülürdü (krş. Eyü.41:30; Yşa.28:27; Yşa.41:15; bkz. 2Kr.13:7 ; Rut.1:22’ ye ait not). Bu tasvir, Şamlılar’ın ne kadar zalim olduğunu ifade eder.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş