Ezra 9:1

9
Ezra'nın Duası
1Bütün bunlardan sonra, önderler yanıma gelerek şöyle dediler: “İsrail halkı, kâhinlerle Levililer dahil, çevredeki halkların –Kenanlılar'ın, Hititler'in, Perizliler'in, Yevuslular'ın, Ammonlular'ın, Moavlılar'ın, Mısırlılar'ın, Amorlular'ın– iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:44 İnsanların, koşulların ve önderlerin değişmesinden ötürü İsrailliler’den yeni yetişen soy, RAB’be ve sözüne bağlı kalacağına, O’na itaat edeceğine dair yeniden ant içmeli, adanmışlığını yenilemeliydi. Söz konusu adanma, her zaman olduğu gibi, önderlerin ve halkın RAB’be sadık kalmalarına bağlıydı.
9:1 Bütün bunlardan sonra... kendilerini ayrı tutmadı Ezra Yeruşalim’e beşinci ayda ulaştı (Ezr.7:9). Putperest yabancı halklarla yapılan evlilikler sorununa ilişkin tedbirler dokuzuncu ayda (Ezr.10:9) açıklandı. Ezra’nın dikkatini bu soruna çekenler, kendileri de suçlu olan önderler değil (Ezr.9:2), halkın sıradan üyeleriydi. Ezra ile aynı zamanda hizmet eden Peygamber Malaki, bazı Yahudalılar’ın, putperest kızlarla (muhtemelen güçlü toprak sahiplerinin kızlarıyla) evlenmek için evliliklerini bozduklarını belirtir (Mal.2:10-16). Putperest halklarla evlenme konusunda özensiz davranan Yahudi halkına neler olacağı Elefantin yerleşim bölgesinde görülür; orada putperestlerle evlenen Yahudiler hem RAB’be hem de putlara tapınmaya başlamışlardır. Elefantin toplumu gitgide öbür halklara karışmış, Tanrı’nın halkı olma kimliğini kaybetmiştir (bkz. Yas.7:3). çevredeki halkların Söz konusu sekiz grup, İsrailliler’in fethinden önce Kenan topraklarında yaşayanları temsil eder (bkz. Çık.3:8’e ait not). Babil sürgününden sonraki dönemde bu bölgede sadece Ammonlular, Moavlılar ve Mısırlılar yaşamaya devam etmiştir. Kenanlılar’ın, Hititler’in, Perizliler’in, Yevuslular’ın, Ammonlular’ın, Moavlılar’ın... Amorlular’ın Sırasıyla bkz. Yar.10:6,Yar.10:15-18 ; Yar.13:7; Yar.19:36-38 ve ilgili notlar.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş