Ezra 3

3
Sunak Yeniden Kuruluyor
1 İsrailliler kendi kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay Yeruşalim'de tek vücut halinde toplandılar. 2 Yosadak oğlu Yeşu ve kâhin olan kardeşleri, Şealtiel oğlu Zerubbabil'le kardeşleri İsrail'in Tanrısı'nın sunağını yeniden kurdular. Amaçları, Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca, sunağın üzerinde yakmalık sunular sunmaktı. 3 Çevrelerinde yaşayan halklardan korkmalarına karşın, sunağı eski temeli üzerine yeniden kurdular. Üzerinde RAB'be sabah, akşam öngörülen yakmalık sunuları sundular. 4 Sonra yazılanlara uygun biçimde Çardak Bayramı'nı kutladılar. Kural uyarınca, her gün için belirlenen sayıya göre, yakmalık sunuları sundular. 5 Bundan sonra da günlük yakmalık sunuyu, Yeni Ay sunularını, RAB'bin belirlediği bütün kutsal bayramların sunularını ve RAB'be gönülden verilen sunuları sundular. 6RAB'bin Tapınağı'nın temeli henüz atılmadığı halde, yedinci ayın birinci günü RAB'be yakmalık sunular sunmaya başladılar.
Tapınağın Temelleri Atılıyor
7İsrailliler taşçılarla marangozlara para ödediler. Ayrıca sedir tomruklarını Lübnan'dan denize indirerek Yafa'ya getirmeleri için Saydalılar'a ve Surlular'a yiyecek, içecek, zeytinyağı sağladılar. Bütün bunlara Pers Kralı Koreş izin vermişti. 8Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na vardıktan sonra, ikinci yılın ikinci ayında Şealtiel oğlu Zerubbabil, Yosadak oğlu Yeşu ve bütün öteki kardeşleri, kâhinler, Levililer ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. RAB'bin Tapınağı'nın yapımını denetlemek için yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer'i görevlendirdiler. 9Levililer'den Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Yahuda[a] soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadat'ın oğullarıyla torunları Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımında çalışanları denetleme işini hep birlikte yüklendiler.
10 Yapıcılar RAB'bin Tapınağı'nın temelini atınca, İsrail Kralı Davut'un kuralı uyarınca kâhinler RAB'bi övmek için tören giysilerini giymiş olarak ellerinde borazanlarla, Levili Asafoğulları da zillerle yerlerini aldılar. 11 RAB'be övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular:
“RAB iyidir;
İsrail'e sevgisi sonsuzdur.”
RAB'bin Tapınağı'nın temeli atıldığı için herkes yüksek sesle RAB'bi övmeye başladı. 12Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kâhin, Levili ve boy başı tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar. Birçokları da sevinç çığlıkları attı. 13Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkü halk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 yedinci ay Tişri (eylül sonu ile ekim başı arası), yani sürgündekilerin Yahuda’ya varışlarından yaklaşık üç ay sonrası (İÖ 537). Tişri, kutlanan üç bayram nedeniyle (Anma Günü, Günahları Bağışlatma Günü ve Çardak Bayramı, bkz. Lev.23:23-43 ve ilgili notlar) İbrani yılının en kutsal aylarından biriydi. Ezra’nın bu adama törenini, özellikle antlaşmanın yenilendiği ve tapınağın Tanrı’ya adandığı zamanın kutlandığı Çardak Bayramı’nda yapması, bu tapınağın Süleyman’ın inşa ettiği tapınağın devamı olduğunu gösterir.
3:2 Yeşu... Zerubbabil Pers İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altındayken sadece sivil bir önder olan Zerubbabil’in yetkisi kısıtlıydı. Özellikle tapınakla ilgili önemli olaylar söz konusu olduğu zamanlarda (Ezr.3:8; Ezr.4:3; Ezr.5:2; Hag.1:1 ile karşıt) kâhinin yetkisi ön plana çıkıyordu.
3:3 eski temeli üzerine Tapınağın ve sunağın aynı yerde kurulması, tapınmanın Tanrı’nın buyurduğu şekilde olacağını ve tapınağın, ilk inşa edilenin devamı olduğunu gösterir (bkz.Yas.12. blm).
3:5 Yeni Ay Bkz. 1Sa.20:5’e ait not. kutsal bayramların Bkz. Lev.23:2. gönülden verilen sunular Bkz. Ezr.1:4’e ait not. Sürgünden dönenlerin tapınağın yapımı henüz tamamlanmadan RAB’be kurban sunmaları, tapınmaya duydukları gereksinimi gösterir.
3:7 Saydalılar ve Surlu Fenike halkı, tapınağın ilk yapımında olduğu gibi, yine kereste ve işçi göndererek Yahudiler’e destek sağlar (1Kr.5:6-12).
3:8 ikinci yıl Muhtemelen İÖ 536 yılının ilkbaharı. ikinci ay Süleyman da tapınağın yapımına bu ayda başlamıştı (nisan sonumayıs başı; 1Kr.6:1). yirmi... yaştaki Levililer için hizmete başlama yaşı yirmi beş (Say.8:24) veya otuz (Say.4:3) iken daha sonraları, büyük olasılıkla az sayıda Levili olduğu için bu sınır yirmiye düşürüldü (bkz. 1Ta.23:24,1Ta.23:27; 2Ta.31:17).
3:9 Yahuda Hodavya (bkz. Ezr.2:40).
3:10 borazanlarla Dövülmüş gümüşten yapılırdı (bkz. Say.11:3 ve ilgili not). Tarihçi Josefus borazanı, bir arşından biraz daha kısa, flütten biraz daha kalın ince bir boru olarak betimler (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 3.12.6). Yoaş’ın taç giyme törenindeki kullanımı dışında (bkz. 2Kr.11:14; 2Ta.23:13) borazanlar daima kâhinler tarafından çalınırdı. Çoğunlukla kutlamalarda kullanılırdı (bkz. Neh.12:35; krş. 2Ta.5:13; Mez.98:6).
3:11 ezgi okudular İki gruba ayrılmış koro tarafından söylenen “karşılıklı okuma”dan söz ediliyor olabilir. RAB iyidir; İsrail’e sevgisi sonsuzdur Bkz. Mez.136’a ait not.
3:13 Sevinç çığlıkları ağlama sesinden İsrail’i cezalandıran Tanrı, onları eski bereketlerine kavuşturmuş ve tasarısını tamamlamaları için güçlendirmiştir (krş. Mez.126:5-6).

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş