Vaiz 1:12-15

12Ben Vaiz, Yeruşalim'de İsrail kralıyken 13kendimi göklerin altında yapılan her şeyi bilgece araştırıp incelemeye adadım. Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği çetin bir zahmettir bu. 14Güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm; hepsi boştur, rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır! 15Eğri olan doğrultulamaz, eksik olan sayılamaz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:12-18 İnsanın bütün çabasının nafile olduğu temasının işlendiği Vaiz Kitabı (bkz. özellikle Vai.1:3,Vai.1:11), hem insanın çabasının (Vai.1:12-15; krş. Vai.2:1-11) hem de insanın kendi bilgeliğine göre yaş amasının (Vai.1:16-18; krş. Vai.2:12-17) boş ve anlamsız olduğunu gösterir.
1:13 göklerin altında Bkz. Vai.1:3’e ait not.
1:14 rüzgârı kovalamaya Bkz. Vai.1:17; Vai.2:11,Vai.2:17,Vai.2:26; Vai.4:4,Vai.4:6,Vai.4:16; Vai.6:9; ayrıca bkz. Vai.5:16.
1:15 Bkz. Vai.7:13. İnsanın her şeyi kendi çabasıyla düzeltmeye çalışması anlamsız ve yetersizdir.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş