Vaiz 1:16-18

16 Kendi kendime, “İşte, bilgeliğimi benden önce Yeruşalim'de krallık yapan herkesten çok artırdım” dedim, “Alabildiğine bilgi ve bilgelik edindim.” 17Kendimi bilgi ve bilgeliği, deliliği ve akılsızlığı anlamaya adadım. Gördüm ki, bu da yalnızca rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış. 18Çünkü çok bilgelik çok keder doğurur, bilgi arttıkça acı da artar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:12-18 İnsanın bütün çabasının nafile olduğu temasının işlendiği Vaiz Kitabı (bkz. özellikle Vai.1:3,Vai.1:11), hem insanın çabasının (Vai.1:12-15; krş. Vai.2:1-11) hem de insanın kendi bilgeliğine göre yaş amasının (Vai.1:16-18; krş. Vai.2:12-17) boş ve anlamsız olduğunu gösterir.
1:16 benden önce Yeruşalim’de krallık yapan herkesten İbranicesi, ‘benden önce Yeruşalim’i yönetenlerden’ anlamına gelir (bkz. Vai.1:1’e ait not; Vai.1:12; Vai.2:7,Vai.2:9). Buna göre burada Melkisedekten (Yar.14:18), Adoni-Sedek’ten (Yşu.10:1) ve (Mısır’dan gönderilen Amarna mektuplarında söz edilen) Avdi-Kepa’dan söz ediliyor olabilir.
1:18 Vaiz’in dünyada kalıcı olan bir şey olup olmadığını anlamak için giriştiği araştırma, kalıcı ve yararlı olan bir şeyin olmadığını anlamasıyla sonuçlanır, bu da ona acı ve keder verir (krş. Yak.3:17).

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş