Vaiz 1:1

1
Her Şey Bomboş
1Bunlar Yeruşalim'de krallık yapan Davut oğlu Vaiz'in sözleridir:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Davut oğlu “Davut oğlu” unvanı ‘Yahuda kralı’ için kullanıldığına göre, bu kişi muhtemelen Süleyman’dır. Vaiz’in Bilge kişi (Vai.12:9). “Vaiz” için kullanılan İbranice sözcük (kohelet), “meclis” veya “bir araya getirme” terimleriyle bağlantılıdır. Buna göre “Vaiz”, ya buradaki sözleri ‘derleyen’ kişi ya da bu sözleri duyurmak veya tartışmak için ‘toplantıya çağıran’ kişidir.

Videolar

Vaiz Girişi

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, nedeni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" olduğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz insanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun derin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar:

1:1-2:26 Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22 Her şeyin zamanı var
4:1-8:17 Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8 Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14 Tanrı'ya saygı duy ve itaat et
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş