Ezgiler Ezgisi 4:10

10Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum,
Şaraptan çok daha tatlı;
Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:6-5:1 Süleyman’ın kente yaklaşmakta olan düğün alayı ve düğün kutlaması betimlenmektedir.
4:10 Şaraptan çok daha tatlı Bkz. Ezg.1:2’ye ait not. Esansının kokusu Bkz. Ezg.1:3. baharattan Bkz. Ezg.4:14; Ezg.5:1,Ezg.5:13; Ezg.6:2; Ezg.8:14. Baharat, ithal edilen lüks tüketim maddesiydi (bkz. 1Kr.10:2,1Kr.10:10,1Kr.10:25; Hez.27:22); parfüm ve kokulu tütsü yapımında kullanılırdı (bkz. Çık.25:6; Çık.30:23-25; Çık.35:8).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş