Ezgiler Ezgisi 1:9

9Firavunun arabalarına koşulu kısrağa benzetiyorum seni, aşkım benim!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:9 Firavunun arabalarına koşulu kısrağa Kızın güzelliği ve çekiciliği övülüyor; o çağda gurur okşayıcı bir benzetme. Kitap boyunca hem erkek hem de kız birbirlerinin cazibesini övmek için duygu uyandırıcı ifadeler kullanır. Firavunun atlarına olan bu aşinalık ise, 1Kr.10:28’de belirtildiği gibi, Süleyman’ın bu atları Mısır’dan ithal ettiğini teyit eder. Aşkım benim İbranice’de bu ifadeyi sadece erkek, kıza hitaben kullanır (bkz. “sevgilim”, Ezg.1:13’ e ait not).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş