Ezgiler Ezgisi 6:8-9

8Altmış kraliçe,
Seksen cariye,
Sayısız bakire kız olabilir;
9Ama bir tanedir benim eşsiz güvercinim,
Biricik kızıdır annesinin,
Gözbebeği kendisini doğuranın.
Kızlar sevgilimi görünce, “Ne mutlu ona!” dediler.
Kraliçeler, cariyeler onu övdüler.
Kızın Arkadaşları
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:8 kraliçe... cariye... bakire kız Ya Süleyman’ın haremi ya da ülkedeki tüm güzel kadınlar kastediliyor.
6:9 bir tanedir Krş. Ezg.5:2. kızlar... onu övdüler Bkz. Ezg.1:8; Ezg.5:9; Ezg.6:1.

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş