Ezgiler Ezgisi 4:1-15

4
Erkek
1Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!
Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi.
Siyah saçların Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen
Keçi sürüsü sanki.
2Yeni kırkılıp yıkanmış,
Sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin,
Hepsinin ikizi var.
Yavrusunu yitiren yok aralarında.
3Al kurdele gibi dudakların,
Ağzın ne güzel!
Peçenin ardındaki yanakların
Nar parçası sanki.
4Boynun Davut'un kulesi gibi,
Kakma taşlarla[a] yapılmış,
Üzerine bin kalkan asılmış,
Hepsi de birer yiğit kalkanı.
5Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin
Zambaklar arasında otlayan
İkiz ceylan yavrusu.
6Gün serinleyip gölgeler uzayınca,
Mür dağına,
Günnük tepesine gideceğim.
7Tepeden tırnağa güzelsin, aşkım,
Hiç kusurun yok.
8Benimle gel Lübnan'dan, yavuklum,
Benimle gel Lübnan'dan!
Amana doruğundan,
Senir ve Hermon doruklarından,
Aslanların inlerinden,
Parsların dağlarından geç.
9Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum,
Bir bakışınla,
Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü!
10Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum,
Şaraptan çok daha tatlı;
Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!
11Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından,
Bal ve süt var dilinin altında,
Lübnan'ın kokusu geliyor giysilerinden!
12Kapalı bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum,
Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar.
13Fidanların nar bahçesidir;
Seçme meyvelerle,
Kına ve hintsümbülüyle,
14Hintsümbülü ve safranla,
Güzel kokulu kamış ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla,
Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.
15Sen bir bahçe pınarısın,
Bir taze su kuyusu,
Lübnan'dan akan bir dere.
Kız
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:6-5:1 Süleyman’ın kente yaklaşmakta olan düğün alayı ve düğün kutlaması betimlenmektedir.
4:1-7 Kızın güzelliğini tasvir eden diğer coşkulu ifadeler için bkz. Ezg.6:4-9; Ezg.7:1-7.
4:1 güvercinler Bkz. Ezg.1:15 ve ilgili not.
4:4 Sevgilisinin uzun boynunu, kentin gururu olan kulelere benzetir.
4:5 Bkz. Ezg.7:3. geyik yavrusu Yumuşak huyluluğu, zarafeti ve güzelliği anlatılıyor. ceylan yavrusu Bkz. Ezg.2:9’a ait not. Başka yerlerde aynı benzetme erkek için kullanılır. Zambaklar arasında otlayan Krş. Ezg.2:16 ve ilgili not.
4:6 gölgeler uzayınca Bkz. Ezg.2:17. Mür dağına, Günnük tepesine Sevgililerin cinsel birlikteliğini anlatan bir mecaz (Ezg.4:5 ; bkz. Giriş).
4:8 Lübnan’dan... Amana... Hermon Yeruşalim’e en uzak ve yüksek bu dağlardan söz etmesi, kızın düşüncelerinin kendisinden uzak olduğunu ifade ediyor olmalıdır. Senir Hermon Dağı’nın Amor dilindeki adı (Yas.3:9).
4:9 kızkardeşim Eski Ortadoğu aşk şiirlerinde sevgililerin birbirlerine “kız veya erkek kardeş” olarak hitap etmeleri yaygındı (bkz. Ezg.4:10,Ezg.4:12; 5 :1). Bir bakışınla Bkz. Ezg.6:5 ve ilgili not.
4:10 Şaraptan çok daha tatlı Bkz. Ezg.1:2’ye ait not. Esansının kokusu Bkz. Ezg.1:3. baharattan Bkz. Ezg.4:14; Ezg.5:1,Ezg.5:13; Ezg.6:2; Ezg.8:14. Baharat, ithal edilen lüks tüketim maddesiydi (bkz. 1Kr.10:2,1Kr.10:10,1Kr.10:25; Hez.27:22); parfüm ve kokulu tütsü yapımında kullanılırdı (bkz. Çık.25:6; Çık.30:23-25; Çık.35:8).
4:11 bal damlar dudaklarından Eski Ortadoğu’da insanlar, aşkın verdiği zevki, bal gibi tatlı yiyeceklere benzetirdi.
4:12-16 Bu ayetlerdeki ağaçlar, baharatlar ve bahçe, kızın güzel vücuduna birer göndermedir. 12. ayetten 16. ayete kadar değişen tanımlamalar (“kapalı bahçe”den “bahçesine gelsin”) ilişkilerdeki gelişmeyi ifade eder.
4:13 Kına Bkz. Ezg.1:14’e ait not. hintsümbülüyle Bkz. Ezg.1:12’ye ait not.
4:14 safranla Kuru kısımları yemeklere katılan, çiğdem ailesinden bir bitki. Güzel kokulu kamış Başka ülkelerden getirtilen hoş kokulu bir baharat kamışı. Mür Bkz. Ezg.1:13’e ait not. ödle Yanarken güzel koku veren öd ağacının kıyılmış parçaları, kralın düğün giysilerine güzel koksun diye sürülürdü (Mez.45:8).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş