Ezgiler Ezgisi 6:4-9

4Sevgilim, Tirsa[a] kadar güzelsin,
Yeruşalim kadar şirin,
Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.
5Çevir gözlerini benden,
Çünkü şaşırtıyorlar beni.
Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen
Keçi sürüsünü andırıyor siyah saçların.
6Yeni yıkanmış, sudan çıkmış dişi koyun sürüsü gibi dişlerin,
Hepsinin ikizi var;
Yavrusunu yitiren yok aralarında.
7Peçenin ardındaki yanakların
Nar parçası sanki.
8Altmış kraliçe,
Seksen cariye,
Sayısız bakire kız olabilir;
9Ama bir tanedir benim eşsiz güvercinim,
Biricik kızıdır annesinin,
Gözbebeği kendisini doğuranın.
Kızlar sevgilimi görünce, “Ne mutlu ona!” dediler.
Kraliçeler, cariyeler onu övdüler.
Kızın Arkadaşları
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:4 Tirsa Ülkenin orta bölgesinde yer alan eski bir Kenan kenti (bkz. Yşu.12:24). I. Yarovam tarafından (İÖ 930-909) kuzey krallığının (İsrail Krallığı) ilk başkenti olarak seçilmişti (bkz. 1Kr.14:17; ayrıca bkz. 1Kr.15:21; 1Kr.16:23-24).Adının anlamı (hoş, güzel), kentin güzelliğinden ileri geliyordu; Yeruşalim’le birlikte anılmasının nedeni de bu olmalıdır. Sancak açmış bir ordu kadar Kızın güzelliği, erkekte sancak altında yürüyen bir birliğin uyandırdığı türden bir coşku ve heyecan uyandırmaktadır. görkemli Bkz. Ezg.6:10.
6:5-7 Bkz. Ezg.4:1-3 ve ilgili notlar.
6:8 kraliçe... cariye... bakire kız Ya Süleyman’ın haremi ya da ülkedeki tüm güzel kadınlar kastediliyor.
6:9 bir tanedir Krş. Ezg.5:2. kızlar... onu övdüler Bkz. Ezg.1:8; Ezg.5:9; Ezg.6:1.

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş