2. Selanikliler 2:3

3Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş[a] başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:3 imandan dönüş Grekçesi’nden “isyan” diye de çevrilebilir. Son zamanlarda imandan dönüş olacaktır (bkz. Mat.24:10-12; 1Ti.4:1-5 ve ilgili notlar). Ancak Pavlus burada Tanrı yoluna karşı şiddetli bir karşıtlıktan söz etmektedir. mahvolacak olan Krş. Yu.17:12. Yasa tanımaz adam Son günlerde ortaya çıkacak olan Mesih Karşıtı’dır. Elçi Yuhanna, Mesih karşıtlarının çok sayıda olduğundan söz eder (1Yu.2:18) ama bu kişi onların en kötüsüdür (bkz. Dan.8:9-12; Dan.9:27; Dan.11:36-45 ; Va.13. bölüm ; Dan.19:19-20). Bu kişi Şeytan değildir ; Şeytan’dan ayrı biri olduğu Dan.2:9-10’da açıkça belirtilir. ortaya çıkmadıkça Grekçesi, 2Se.1:6-8’de İsa Mesih’in gökten gelişini anlatan fiille aynı köktendir; bu yüzden “yasa tanımaz adam”ın gelişinin doğaüstü bir özellik taşıyacağı tahmin edilir (krş. 2Se.2:8).

Videolar

2. Selanikliler Girişi

İşlenen konuların benzerliği gözönüne alındığında, Pavlus'un 2.Selanikliler Mektubu'nu 1.Selanikliler Mektubu'ndan kısa bir süre sonra kaleme aldığı anlaşılıyor (her iki mektuba genel bir bakış için 1.Selanikliler'e Giriş bölümüne bakınız).

Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı'ya şükreder durur (1:3-4). Bir taraftan onlar için hep dua eder (1:11-12); öbür taraftan, çektikleri zulüm ve sıkıntılara dayanabilmeleri için onları yüreklendirir (1:4-8; 2:15).

Anlaşılan Pavlus, Selanikli inanlıların aklını hâlâ kurcalayan iki konuya ilişkin haberler almış bulunuyor. Konuların ilki, çalışmak; ikincisiyse, gelecekteki olaylardır. Rab'bin gününün geldiğini ileri süren birilerinin, sözde Pavlus'tan gelen sahte bir mektubu da buna kanıt olarak gösterip Selanikliler'in aklını çeldiği anlaşılıyor (2:1-3). Pavlus buna karşılık, Mesih'in ikinci gelişinden önce imandan çok sayıda dönenler olacağını, Mesih'in ortadan kaldıracağı «yasa tanımaz adam»ın ortaya çıkacağını (2:3-12) bildiriyor. Bunlar henüz gerçekleşmediğine göre telaşlanacak bir şey yok demeye getiriyor. Mesih henüz ikinci kez gelmedi. Ama geldiği zaman, inanlılar rahata ererken, Tanrı, onlara «sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecektir» (1:5-10).

Geçinmek için çalışma konusuna gelince, Pavlus, Selanikli inanlılara iyi bir örnek olmak için, kendisi ve arkadaşlarının Selanik'teyken nasıl çalışıp didindiklerini hatırlatarak, boşta gezenlerle nasıl baş edebileceklerini anlatır (3:6-15'i 1Se.4:11-12'yle karşılaştırın).

Ana Hatlar:

1:1-2 Selamlar
1:3-12 Sıkıntılara karşılık yüreklendirici sözler
2:1-12 İsa'nın geleceği gün
2:13-3:5 Dayanın
3:6-15 Geçinmek için çalışın
3:16-17 Selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş