Daniel 8:9-12

9Bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı; güneye, doğuya ve Güzel Ülke'ye[a] doğru yayılarak çok güçlendi. 10 Göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü, ayakları altına alıp çiğnedi. 11Kendisini Gök Ordusu'nun Önderi[b] kadar yükseltti. Tanrı'ya sunulan günlük sunu kaldırıldı, O'nun tapınağı yıkıldı. 12Başkaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:9 Güzel Ülke’ye İsrail topraklarına.
8:11 Gök Ordusu’nun Önderi’ne Tanrı’ya.
8:9-12 “Başka bir boynuz” dördüncü krallıktan değil (Dan.7:8’de olduğu gibi), üçüncü krallığa ait boynuzlardan birinden çıkar. Bu boynuz, egemenliğinin son yıllarında (İÖ 168-164) Yahudi dinini yasaklamak için kararlılıkla uğraşan IV. Epifanes Antiokus’tur. Dan.7:8’de “küçük boynuz” olarak nitelenen bu kral, ondan daha zalim olan ve Mesih’in ikinci gelişinden kısa bir süre önceki sıkıntı döneminde ortaya çıkacak olan Mesih Karşıtı’nın bir habercisi niteliğindedir. Antiokus’un yaptıklarıyla ayetteki peygamberlik yerine gelir: Önce İsrail’deki egemenliği güçlenir (Dan.8:9; bkz. Yer.3:19 ve ilgili not), orada Tanrı’ya bağlı imanlıları yenilgiye uğratır (bkz. Dan.8:10-12), sonra da kendisini Tanrı ile eşit koşup (Dan.8:11) günlük sunuların sunulmasını yasaklar (Dan.8:12). Bunun ardından, Yahuda Makabe’yi izleyenler Yeruşalim’i tekrar ele geçirip tapınağı yeniden Tanrı’ya adarlar (Dan.8:14) (İÖAralık 165). Bugün hâlâ Yahudiler tarafından kutlanan Hanukka Bayramı’nın (Işıklar Bayramı; Yu.10:22 ve ilgili not) kökeni buna dayanır (bkz. Apokrifa’dan 1. Makabeler 1-4).
8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş