2. Selanikliler 3

3
Bizim için Dua Edin
1Son olarak, kardeşler, Rab'bin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp yüceltilsin diye bizim için dua edin. 2Ahlaksız, kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir. 3Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır. 4Buyurduklarımızı yaptığınıza ve yapacağınıza dair Rab'de size güveniyoruz. 5Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine, Mesih'in sabrına yöneltsin.
Kendi Emeğinizle Geçinin
6Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen bütün kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih'in adıyla buyuruyoruz. 7Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş gezenler değildik. 8Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp didindik, gece gündüz çalıştık. 9Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil, izleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık. 10Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik: “Çalışmak istemeyen yemek de yemesin!” 11Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. 12Böylelerine Rab İsa Mesih adına yalvarıyor, şunu buyuruyoruz: Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından[a] yesinler. 13Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın. 14Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin. Yaptıklarından utanması için onunla ilişkinizi kesin. 15Yine de onu düşman saymayın, bir kardeş olarak uyarın.
Son Selamlar
16Esenlik kaynağı olan Rab'bin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun.
17Ben Pavlus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu; böyle yazarım. 18Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2 Krş. Elç.18:12-13.
3:5 Tanrı’nın sevgisine... Mesih’in sabrına Tanrı’nın kurtuluş sağlayan sevgisi ve Mesih’in yeryüzündeki yaşamında sergilediği özverili sabrı (bkz. İbr.12:1-3 ve ilgili notlar), Tanrı’nın isteğini günahlılara (hem imanlı olmayanlar, İbr.3:1-3; hem de imanlılar, İbr.3:6-15) anlatan imanlıların ihtiyacını karşılayacak ölçüdedir.
3:6 öğretilere Bkz. 2Se.2:15’e ait not. uzak durmanızı Bu kişilerle her türlü bağlantıyı koparmaktan değil, imanlılar topluluğundan uzak tutmaktan (kilise disiplini uygulaması) söz edilmektedir. Önceki mektupta sözü geçen çalışmamakta direnme sorununun daha da kötü bir hal aldığı anlaşılmaktadır (krş. 1Se.4:11-12; 1Se.5:14).
3:8 Pavlus konukseverlikten kaçındığını değil, onlarla beraber olduğu zaman geçimini sağlamak için kimseye yük olmamaya özen gösterdiğini belirtiyor (bkz. 1Se.2:9).
3:12 kazançlarından Grekçe’den birebir çevirisi:“ekmeklerinden”.
3:14 ilişkinizi kesin Grekçe’den birebir çevirisi:“bir arada bulunmayın”.Amaç kişiyi cezalandırmak değil, imanlıların yeniden birlik içinde olmasını sağlamaktır. Sevginin bir parçası olan kilise disiplini sert ve katı değil, kardeşçe bir yumuşaklıkla uygulanmalıdır.
3:17 Pavlus mektuplarını genellikle başkasına yazdırır (krş. Rom.16:22), metnin kendisine ait olduğunu göstermek için de sonuna doğru kendi el yazısıyla bir tümce eklerdi (bkz. 1Ko.16:21; Gal.6:11; Kol.4:18).
3:18 Bkz. 1Se.5:28 ve ilgili not. Pavlus suç işleyenleri kınar; son duası ise herkes için geçerlidir.

Videolar

2. Selanikliler Girişi

İşlenen konuların benzerliği gözönüne alındığında, Pavlus'un 2.Selanikliler Mektubu'nu 1.Selanikliler Mektubu'ndan kısa bir süre sonra kaleme aldığı anlaşılıyor (her iki mektuba genel bir bakış için 1.Selanikliler'e Giriş bölümüne bakınız).

Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı'ya şükreder durur (1:3-4). Bir taraftan onlar için hep dua eder (1:11-12); öbür taraftan, çektikleri zulüm ve sıkıntılara dayanabilmeleri için onları yüreklendirir (1:4-8; 2:15).

Anlaşılan Pavlus, Selanikli inanlıların aklını hâlâ kurcalayan iki konuya ilişkin haberler almış bulunuyor. Konuların ilki, çalışmak; ikincisiyse, gelecekteki olaylardır. Rab'bin gününün geldiğini ileri süren birilerinin, sözde Pavlus'tan gelen sahte bir mektubu da buna kanıt olarak gösterip Selanikliler'in aklını çeldiği anlaşılıyor (2:1-3). Pavlus buna karşılık, Mesih'in ikinci gelişinden önce imandan çok sayıda dönenler olacağını, Mesih'in ortadan kaldıracağı «yasa tanımaz adam»ın ortaya çıkacağını (2:3-12) bildiriyor. Bunlar henüz gerçekleşmediğine göre telaşlanacak bir şey yok demeye getiriyor. Mesih henüz ikinci kez gelmedi. Ama geldiği zaman, inanlılar rahata ererken, Tanrı, onlara «sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecektir» (1:5-10).

Geçinmek için çalışma konusuna gelince, Pavlus, Selanikli inanlılara iyi bir örnek olmak için, kendisi ve arkadaşlarının Selanik'teyken nasıl çalışıp didindiklerini hatırlatarak, boşta gezenlerle nasıl baş edebileceklerini anlatır (3:6-15'i 1Se.4:11-12'yle karşılaştırın).

Ana Hatlar:

1:1-2 Selamlar
1:3-12 Sıkıntılara karşılık yüreklendirici sözler
2:1-12 İsa'nın geleceği gün
2:13-3:5 Dayanın
3:6-15 Geçinmek için çalışın
3:16-17 Selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş