2. Yuhanna 1:1

1
Sevgi ve Gerçek
1Ben ihtiyardan, Tanrı'nın seçtiği, gerçekten sevdiğim hanımefendiye ve çocuklarına selamlar! Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 ihtiyardan Bkz. 1Ti.3:1’e ait not. Yuhanna, yaşamının ilerleyen yıllarında, büyük olasılıkla Efes kilisesinde, ihtiyar olarak Tanrı’ya hizmet etti (krş. 1Pe.5:1-3 ve ilgili not). Tanrı’nın seçtiği... hanımefendiye Ya Asya İli’nde kimliği bilinmeyen bir Hıristiyan kadına hitap edilmektedir ya da Yuhanna oradaki yerel topluluğu imâ etmek üzere bu ifadeyi kullanmıştır (bkz. 13. ayet). Bu durumda “çocuklarına” sözü de ya kadının çocukları veya yerel topluluğun üyeleri anlamına gelir. gerçeği Bkz. Yu.1:14’e ait not. Burada Mesih’in kendisi veya Müjde öğretisi anlamında olabilir.

Videolar

2. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Bu mektupla İncil'in Yuhanna kısmı ve Yuhanna'nın birinci ve üçüncü mektupları arasında yakın benzerlikler var. Mektupta seslenilen «hanımefendi ve çocukları», büyük olasılıkla bir inanlılar topluluğunu simgeliyor. Her kim ise, Yuhanna onları yakında ziyaret etmek umudundadır (12).

Mektubun İçeriği: Yuhanna, okuyucularını «Mesih'in beden alıp geldiğini» yadsıyanlar konusunda uyarmak için yazıyor (7). İlk iki yüzyılda gezici müjdeci ve din öğretmenlerinin Müjde'yi yaymakta önemli payları vardı. İnananlar çoğu kez onları ağırlayıp sonraki yolculuklarında yardım etmişlerdir. Yuhanna, yanlış öğreti yayanları ağırlamak bir yana, onlara selam bile verilmemeli diyor. Yanlış öğretiler karşısında İsa Mesih'e (3,7,9), sevgiye (1-6) ve gerçeğe (1-4) ilişkin doğru öğretiye ağırlık veriyor.

Ana Hatlar:

1-4 Giriş
5-6 Sevgiye çağrı
7-11 Yanlış öğreti yayanlara karşı uyarılar
12-13 Sonuç
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş