Habakkuk 1:1

1
1Peygamber Habakkuk'a bir görümde verilen bildiridir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Habakkuk’a Kildani kökenli bu adın, bir tür bahçe bitkisini anımsatan bir anlamı olduğu tahmin edilmektedir. bildiridir Krş. Hab.1:5-11; Hab.2:2-20. Kimi zaman görümler yoluyla alınan vahiylerin, genellikle yaklaşan bir yargıyla ilgili uyarıları içerdiği görülür (bkz. Yşa.15:1; Yşa.19:1; Yşa.22:1).Ancak Zek.Yşa.9:1; Yşa.12:1; Mal.1:1’de umut içeren sözler de vardır.

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş