Habakkuk 1:5-11

5 “Bakın öbür uluslara,
Gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız.
Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki,
Anlatsalar inanmayacaksınız.
6 Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için
Dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu,
Kildaniler'i güçlendireceğim.
7Dehşetli ve korkunçturlar,
Gururlu ve başlarına buyrukturlar.
8Parstan çeviktir atları,
Aç kurttan daha azgın.
Atlıları yeri deşerek geliyor uzaklardan,
Avına saldıran kartal gibi uçuyorlar,
9Yağmalamak için geliyor hepsi.
Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor
Ve kum gibi tutsak topluyorlar.
10Küçümsüyorlar kralları,
Yöneticilerle alay ediyorlar.
Dudak büküyorlar bütün surlu kentlere,
Önlerine toprak yığıp onları ele geçiriyorlar.
11Rüzgar gibi geçip gidiyorlar.
Bu suçlu adamların ilahları kendi güçleridir.”
Habakkuk Rab'be Yine Yakınıyor
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:5 Bkz. Elç.13:41. inanmayacaksınız Yahuda halkına göre, Tanrı’nın onları zorba ve küstah Babilliler’e teslim etmesi mümkün değildi (bkz. Yun.4:1’e ait not).
1:6 toprakları ele geçirmek için Bkz. Hab.2:6-8. Kildaniler’i güçlendireceğim Bkz. Yşa.10:5-6; Yşa.10:5’e ait not. Tanrı yolundan ayrılan Yahuda halkı, İÖ 626’ daAsur’a karşı bağımsızlığını kazanan, 612-605’ te Asur’un gücünü tümüyle kıran ve 539’a kadar geliş ip güçlenen Babil tarafından cezalandırılacaktı.
1:8 kartal Bkz. Yas.28:49-50 ve ilgili not.
1:9 kum gibi tutsak topluyorlar Babil, tıpkı Asur gibi, işgal ettikleri ülke halklarını topraklarından sürme politikası uyguluyordu (bkz. Hab.2:5 ; Nahum: Giriş). Bu sürgün politikasının amacı, fethedilen halkların kimliğini oluşturan unsurları ortadan kaldırmaktı; kendi toprağı olmayan, kendi tapınağı olmayan ve dağılmış bir halk artık savaşamayacak hale gelirdi.
1:10 toprak yığıp Bir kuşatma yöntemi.
1:11 ilahları kendi güçleridir Babilliler askeri güçlerinden ötürü öylesine kibirliydiler ki, bu üstün güç güvendikleri tek şey haline gelmişti.
1:2-2:20 Peygamber ile Tanrı arasında geçen bu konuşma, insanlık tarihinin en eski sorularını içerir: Kötülük neden cezasız kalıyor gibi görünüyor? Tanrı neden dualara karşılık vermez oldu ? (Bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830; ayrıca bkz. Yer.12. bölüm ve Mez.73’e ait notlar.).

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş