Habakkuk 2:6-8

6Tutsak alınanlar onları küçümseyip alay etmeyecekler mi?
‘Kendisine ait olmayanı ele geçirenin,
Haraç alarak zenginleşenin vay haline!
Daha ne kadar sürecek bu?’ demeyecekler mi?
7Haraca kestikleriniz ansızın ayaklanmayacak mı?
Uyanıp yakanıza yapışmayacaklar mı?
İşte o zaman onlar için çapul malı gibi olacaksınız.
8Birçok ulusu soyduğunuz,
Kan döktüğünüz,
Ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiğiniz için,
Halklardan sağ kalanlar da sizi soyacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:6 alay etmeyecekler mi? ÖzellikleYahuda halkı (bkz. Yşa.11:3-4).
2:8 Kan döktüğünüz Bkz. Hab.1:17. Bu nedenle Babilliler’in kanı da dökülecektir (bkz. Yar.9:6 ve ilgili not).
1:2-2:20 Peygamber ile Tanrı arasında geçen bu konuşma, insanlık tarihinin en eski sorularını içerir: Kötülük neden cezasız kalıyor gibi görünüyor? Tanrı neden dualara karşılık vermez oldu ? (Bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830; ayrıca bkz. Yer.12. bölüm ve Mez.73’e ait notlar.).
2:6-20 4. ayetin geniş bir yorumu olan bu ayetler, İbranice’de onar satırdan oluşan iki kısma ayrılır (Hab.1:6:14 ve Hab.2:15-20). Her bir kısım teolojik öneme sahip birer ifadeyle biter (Hab.2:14,Hab.2:20).

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş