Zekeriya 9:1

9
İsrail'in Düşmanlarına Yargı
1 Bildiri: RAB'bin sözü Hadrak ülkesine ve Şam Kenti'ne yöneliktir.
Çünkü insanların, özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü RAB'be çevrilidir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-14:21 Bu bölümler 9-11 ve 12-14 olmak üzere ikiye ayrılır. 9-14. bölümler, tarihsel kısım olan 1-8. bölümlerin teolojik temelini oluşturur.
9:1-8 RAB’bin savaşçı olarak güneyden Yeruşalim’e doğru ilerleyerek İsrail’in düşmanlarını (Filistliler’i,Aramlılar’ı ve Fenikeliler’i) yok etmesi tasvir edilir. Bazı yorumculara göre Tanrı İsrail’in düşmanlarını Büyük İskender aracılığıyla bozguna uğratmıştır (İÖ 333-332).
9:1 Bildiri Bkz. Zek.12:1; Hab.1:1’e ait not. RAB’bin sözü Bkz. Zek.1:1; Zek.12:1; Hoş.1:1 ve ilgili not. Hadrak Asi Irmağı kıyısındaki Hama’nın kuzeyinde bulunan Hatarikka (bkz. Zek.9:2). Şam Kenti’ne Aramlılar’ın önde gelen kent devleti (bkz. Yşa.17:1’e ait not). gözü... RAB’be çevrilidir Düşmanlarından kurtarması için.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş