Zekeriya 1:1

1
Rab Halkını Kendisine Dönmeye Çağırıyor
1 Darius'un krallığının ikinci yılının sekizinci ayında RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 ikinci yılının sekizinci ayında İÖ 520, miladi takvime göre ekim ortası ile kasım ortasını kapsayan ay. Hagay, peygamberlik görevine Zekeriya’dan yaklaşık iki ay önce başlamıştı (bkz. Hag.1:1 ve ilgili not). RAB... seslendi Bkz. Zek.1:7; Zek.9:1; Zek.12:1; ayrıca bkz. Zek.4:8; Hez.32:25; Hoş.1:1 ve ilgili not. İddo Bkz. Zek.1:7; Ezr.5:1; Ezr.6:14; Neh.12:4,Neh.12:16. Peygamber Bkz. Çık.7:1-2’ye ait not.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş