Zekeriya 1:7

7Darius'un krallığının ikinci yılında, on birinci ay olan Şevat ayının yirmi dördüncü günü RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriya'ya görümlerle seslendi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:7-17 Tanrı’nın antlaşma yaptığı halk sıkıntı içindeyken, onlara karşı zalimce davranan uluslar esenlik içindeydi; ancak halkı için kıskançlık (bkz. Çık.20:5’e ait not) duyan Tanrı onları, Yeruşalim’i ve tapınağı eski haline kavuşturacaktır (krş. Zek.6:1-8).
1:7 Şevat ayının yirmi dördüncü günü İÖ 15 Şubat 519.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş