Nahum 1:12

12RAB diyor ki,
“Asurlular güçlü ve çok olsalar bile, yok olup gidecekler.
Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da, bir daha sokmayacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:12 seni sıkıntıya soktuysam RAB antlaşmayı bozan halkına karşı öfkesini (bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25), hem Ahaz’ın hem de Manaşşe’nin krallığı zamanında Asurlular aracılığıyla göstermişti (Yşa.10:5).

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş