Filipililer 4

4
Son Öğütler
1Bu nedenle, ey sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten özlediğim sevgili kardeşlerim, böylece Rab'de dimdik durun.
2Evodiya'ya rica ediyorum, Sintihi'ye rica ediyorum, Rab yolunda aynı düşüncede olun. 3Evet, gerçek yoldaşım[a], sana da yalvarırım, bu kadınlara yardım et. Çünkü onlar benimle, Klement'le ve adları yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte Müjde'yi yaymak için mücadele ettiler.
4Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! 5Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır[b]. 6Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 7O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.
8Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün. 9Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.
Pavlus'un Minnettarlığı
10Bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz, ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. 11Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. 12Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. 13Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. 14Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz.
15 Siz de bilirsiniz, ey Filipililer, Müjde yayılmaya başladığında, Makedonya'dan ayrılışımdan sonra sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı. 16 Ben Selanik'teyken de, ihtiyacım olduğunda birkaç kez bana yardımda bulundunuz. 17Armağan peşinde değilim, ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum. 18 Benim her şeyim var, bolluk içindeyim. Epafroditus'un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, O'nu hoşnut eden kurbanlardır. 19Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. 20Babamız Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.
Son Selamlar
21Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam söyleyin. Yanımdaki kardeşler size selam ederler. 22Bütün kutsallar, özellikle Sezar'ın ev halkından olanlar size selam ederler.
23Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 sevgililer... içten özlediğim Bkz. Flp.1:8; Flp.2:1-2’ ye ait notlar. sevincim, başımın tacı Bkz. 1Se.2:19 ve ilgili not. böylece 3. bölümün son cümleleriyle ilgilidir. İmanlılar gözlerini ahlâksız tutumlar sergileyenlere değil (Flp.3:18-19), Pavlus gibi (Flp.3:17), göksel değerlere dikmelidirler (Flp.3:20-21). dimdik durun Müjde uğruna yaş anan zorlukların ortasında, hem birey hem de topluluk olarak (krş. Flp.1:27-30; 1Ko.15:58).
4:2-3 Evodiya ve Sintihi arasındaki anlaşmazlık topluluk önünde okunacak bir mektupta ele alınacak kadar ciddi olsa da, Pavlus bu kadınların (Flp.4:3) uzlaşacağından emindir. Taraf tutmadan, ilgili kişileri uzlaşmaya teşvik etmesi insan ilişkilerindeki ustalığını gösterir (bkz. Flp.2:1-2 ve ilgili not).
4:3 Gerçek yoldaşım Grekçesi’nden, “Sadık Sizigos” diye de çevrilebilir. benimle... emektaşlarımla Müjde uğruna emek veren herkes elçi olan Pavlus’la eşit düzeydedir, onun emrinde değildir (krş. Flp.2:25; Rom.16:3,Rom.16:9,Rom.16:21; Flm. 23-24). adları yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla Kurtuluş müjdesini duyurmak için emek veren öbür imanlı kardeşler (bkz. Va.3:5’e ait not).
4:4 Rab’de... sevinin Bkz. Flp.3:1. her zaman Acı çekerken bile (bkz. Hab.3:17-18 ve ilgili notlar; Yak.1:2; 1Pe.4:13).
4:5 Rab’bin gelişi yakındır Grekçesi ‘Rab yakındır’ anlamına gelir (bkz. Rom.13:11-12 ve ilgili notlar; krş. Yak.5:8-9; Yak.5:9’a ait not; Va.22:7,Va.22:12,Va.22:20).
4:6 kaygılanmayın Herhangi bir müdahalede bulunamayacağı durumlar karşısında insanın çaresizlik hissetmesinden, hayatını olumsuz yönde etkileyen korkulardan söz ediliyor (krş. Flp.2:28 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mat.6:25-31; 1Pe.5:6-7). Kaygının panzehiri dua ve şükrandır.
4:7 Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Tanrı’nın sağladığı esenlik, dünyanın sunabileceği her türlü çözümden üstündür (bkz. Yu.14:27) ve insan zihninin kavrayamayacağı boyuttadır. yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır Buradaki fiilin Grekçesi askeri bir terim olup ‘korumak amacıyla nöbet tutmak’ anlamına gelir. Tanrı, duayla ve şükranla sıkıntısını bildiren imanlıyı kaygının yol açacağı olumsuz etkilerden korur.
4:8 Sonuç olarak Bkz. Flp.3:1’e ait not. düşünün Çünkü insanın düşünceleri er ya da geç, sözlerine ve eylemlerine yansır.
4:9 bende gördüğünüz Bkz. Flp.3:17’ye ait not. esenlik veren Tanrı Bkz. 1Se.5:23’e ait not; krş. “Tanrı’nın... esenliği”, 1Se.4:7.
4:10 sonunda... fırsatınız olmadı Bağışların Pavlus’a geç ulaşmasının nedeni Filipililer’in hatası veya ilgisizliklerinin sonucu değildi (krş. 2Ko.11:9). Gecikmenin nedeni, muhtemelen Pavlus’un Roma’ya yapacağı seyahatle ilgili belirsizlikler veya uygun bir ulak bulunamamasıydı.
4:13 Beni güçlendirenin Yani Mesih’in (bkz. özellikle 2Ko.12:9-10; ayrıca bkz. Flp.4:7; Yu.15:5; Ef.3:16-19; Kol.1:11). her ş eyi Bkz. Flp.1:11-12.
4:14 ortak olmakla Filipililer bağışlar vererek Pavlus’la dayanışma içinde olduklarını göstermişlerdir (krş. İbr.10:33).
4:15 Müjde yayılmaya başladığında Pavlus, ikinci müjdeleme yolculuğunda, Filipi’de Müjde’yi ilk duyurduğu zamandan söz ediyor (bkz. Elç.16:12-40). Makedonya’dan Veriya, Selanik ve Filipi’nin bulunduğu bölgeden. Makedonya’dan ayrılışımdan Güneye (Ahaya’ya), Atina ve Korint’in bulunduğu yöne gitmek için (bkz. Elç.17:14-16; Elç.18:1-4). sizden başka Filipi’deki topluluğun cömertliği daha önce görülmemiş bir düzeydeydi (krş. 2Ko.8:1-5). konusunda benimle işbirliği Pavlus, Filipililer’le arasındaki karşılıklı yardımlaşmayı tanımlamak için ticari bir dil kullanır (bkz. “hesabınızda birikmesini”, Flp.4:17); ancak aralarındaki karşılıklı ilgi ve özveri, ticari ilişkinin ötesindedir.
4:16 Ben Selanik’teyken Bkz. Elç.17:1-9. birkaç kez... yardımda bulundunuz Epafroditus aracılığıyla Pavlus’a gönderilen bağışlar, Filipililer’in gösterdiği cömertliğin son örneğidir (krş. 2Ko.8:1-5).
4:17 hesabınızda birikmesini Pavlus, Filipililer’in etkin imanlarının bir göstergesi olarak, iyilik yapmaya devam etmelerini ve ruhsal bakımdan zenginleşmelerini diliyor.
4:18 güzel kokulu sunular, Tanrı’nın beğenisini kazanan... kurbanlardır Bu ifadenin EskiAntlaşma’daki temeli, şükran sunuları ve övgüdür (krş. Lev.7:12-15; Rom.12:1; Ef.5:2 ve ilgili not; İbr.13:15-16; İbr.13:15’e ait not).
4:19 kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde Tanrı’nın kiliseye sunduğu bereketlerin ölçüsüdür (krş. Ef.1:18-20; Ef.3:16-20). karşılayacaktır Pavlus’un ihtiyaçlarını fedakârlıkla karşı lamaya istekli olan bu topluluğa verilen vaat.
4:20 Amin Bkz. Rom.1:25 ve ilgili not.
4:21 kutsallara Bkz. Rom.1:7’ye ait not. Yanımdaki kardeşler Pavlus’un Roma’daki emektaşları; özellikle Timoteos (bkz. Flp.1:1,Flp.1:14,Flp.1:16).
4:22 Sezar’ın ev halkından İmparatorun akrabalarından değil, sarayda veya saray civarında çalışanlardan (köleler veya azat edilmiş kişilerden; krş. saray muhafızları, Flp.1:13) söz edilmektedir.
4:21-23 Pavlus’un mektupları bu tür bir kutsamayla ve genellikle selamlarla sona erer (örn. Rom.16:3-16,Rom.16:21-2 4; 1Ko.16:19-20; 2Ko.13:12-13; Kol.4:10-12,Kol.4:14-15,Kol.4:18; 2Se.3:17).
4:23 lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not. ruhunuzla birlikte olsun Bkz. Gal.6:18’e ait not.

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş