Filipililer 2:1-2

2
Mesih'i Örnek Alın
1-2Böylece Mesih'ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh'la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-2 Mesih’ten Mesih’le özdeşleşme (bkz. Yu.14:23; Gal.2:20) kurtuluşun temel gerçeklerinden biridir. Kurtuluşun bütün bereketleri ve meyveleri (örn. cesaret) Mesih’le olan ilişkiden doğar (örn. Gal.3:8-1 1; Rom.8:1; 2Ko.5:17; Gal.2:20; Makale: Kurtuluş, s.1716). sevgiden doğan bir teselli Tanrı’nın Mesih’te gösterdiği sevgiden gelen bilgi ve güvence (bkz. Yu.3:16; Rom.5:8; Rom.8:38-39; 1Yu.3:16; 1Yu.4:9-10,1Yu.4:16). Ruh’la bir paydaşlık Bkz. 2Ko.13:14. sevgi ve sevecenlik İmanlılardan dayanışma içinde ve anlayışlı olmaları beklenir (bkz. Flp.1:8 ve ilgili not; Kol.3:12). Pavlus, Müjde’yi birlik içinde savunan Filipili imanlıların söz konusu değerlere sahip olduğunu ima eder. aynı düşüncede Her imanlının tıpatıp aynı düşünmesinden değil, Müjde için birlikte çalışmaya ve birbirine hizmet etmeye istekli, alçakgönüllü bir tutuma sahip olmasından (Flp.2:5; bkz. Flp.4:2; Rom.12:16; Rom.15:5 ve ilgili not; 2Ko.13:11) söz edilmektedir. aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta İmanlılar arasında görülmesi beklenen birliğin niteliklerini belirtir.

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş