Mezmurlar 57:6

6Ayaklarım için ağ serdiler,
Çöktüm;
Yoluma çukur kazdılar,
İçine kendileri düştüler. Sela
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.57 Düşmanların tehdidi altında kurtuluş için edilen dua (Mez.56 ile birçok bağlantı bulunur). Mezmurda, tehlikeli gecenin (“yatarım”, Mez.57:4) ardından gelen huzurlu sabah (“Seheri ben uyandırayım”, Mez.57:8) anlatılmaktadır (bkz. Mez.30:5; Mez.46:5; Mez.59:6,Mez.59:14,Mez.59:16; Mez.90:14). 7-11. ayetlerdeki sözler, küçük bir farkla Mez.108:1-5’de tekrar geçer. Yapısal olarak dua, her biri yedi İbrani dizesi ve üç beyitten meydana gelen iki eşit bölümden ve kurtarıcı işlerinden ötürü Tanrı’nın yüceliğinin vurgulandığı bir nakarattan (Mez.57:5,Mez.57:11) oluşmaktadır.
57:6-11 Arzu edilen kurtuluşu güvenle beklerken Tanrı’ya övgüler sunuluyor (bkz. yapısal olarak yakarıştan güven dolu sözlere ani geçiş, Mez.3:8’e ait not).
57:6 ağ... çukur Bkz. Mez.7:15; Mez.9:15 ve ilgili notlar.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş